Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010


Η επικοινωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν στις μέρες μας το νέο πεδίο της κοινής μας αναφοράς. Καθώς έχουμε εισέλθει στον εικοστό πρώτο αιώνα, το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως στόχο να προσφέρει υψηλού επιπέδου σπουδές στους φοιτητές του και παράλληλα να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης του επιστημονικού πεδίου της επικοινωνίας στην Ελλάδα και, αν αυτό είναι δυνατό, να διευρύνει τους ορίζοντές του στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Το Τμήμα ΕΜΜΕ για να επιτύχει αυτούς τους στόχους βασίζεται στις παρακάτω αρχές: Καταβάλλουμε κάθε αναγκαία προσπάθεια για την πολύπλευρη επιστημονική εκπαίδευση των φοιτητών, επιδιώκουμε να προάγουμε την κριτική προσέγγιση των επικοινωνιακών πρακτικών, συμπεριφορών και τεχνολογιών, καθώς και προσδοκούμε να προάγουμε την κριτική γνώση των φοιτητών μας για την κοινωνία και τη δημοκρατία.

Οι επικοινωνιακές σπουδές είναι ένα πεδίο που παράγει μια κατανόηση για τις προδιαθέσεις, την παραγωγή, και την ερμηνεία της επικοινωνίας σε διαφορετικές μορφές από την ομιλία έως τα ηλεκτρονικά μέσα, από τον γραπτό λόγο έως το διαδίκτυο. Ως Τμήμα βασιζόμαστε στην παραδοχή ότι οι σπουδές στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ αποτελούν μια μορφή κριτικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο της, η «καθημερινή» αντικειμενικότητα του νοήματος της ανθρώπινης παραγωγής αμφισβητείται, διερευνάται και μετασχηματίζεται. Κι αυτό επιτελείται για έναν πρακτικό λόγο. Μέσα από τη διδασκαλία, την έρευνα και τις δραστηριότητές μας αποσκοπούμε να αναπτύξουμε και να προάγουμε αυτή την ικανότητα των φοιτητών μας και προσδοκούμε αυτοί με τη σειρά τους να συμβάλουν στα αισθητικά, πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά περιβάλλονται που ζουν και δραστηριοποιούνται. (όπως διατυπώνεται από το τμήμα)