Σλαβικές Σπουδές | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Οι Σλαβικές Σπουδές αφορούν, σύμφωνα και με τo Π.Δ. ίδρυσης του Τμήματος, τη Γλώσσα, τη Λογοτεχνία, την Ιστορία και τον Πολιτισμό των Σλαβικών λαών.

Στόχοι του Τμήματος είναι:

  • Η εκπαίδευση των νέων με πολύπλευρη γνώση, επιστημονική κατάρτιση και επικοινωνιακές δεξιότητες ώστε να μετέχουν ενεργά στον σύγχρονο κόσμο και τη διεθνή αγορά εργασίας.
  • Η ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής των θεωριών περί γλώσσας και περί εκμάθησης της γλώσσας για την επίτευξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών σκοπών.
  • Η μελέτη και έρευνα της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας και του πολιτισμού των σλαβικών λαών.
  • Η ανάπτυξη της κοινωνικής και της ευρύτερης πολιτιστικής συνείδησης των φοιτητών και η σύνδεσή τους με την κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Μαθήματα

Ρωσική Γλώσσα
Δεύτερη Σλαβική Γλώσσα
Παλαιοσλαβική Γλώσσα
Εισαγωγή στη Σλαβική Φιλολογία Ι, ΙΙ
Εισαγωγή στην Παλαιοσλαβική Γραμματεία
Λογοτεχνία των Ανατολικών Σλάβων (μέχρι τον 18ο αιώνα)
Ρωσική και Ουκρανική προφορική λογοτεχνική δημιουργία
Πρώτη περίοδος: 1800-1825
Δεύτερη περίοδος: 1825-1860
Ρωσική Πεζογραφία β΄ μισού 19ου – αρχών 20ου αιώνα
Ρωσικός Συμβολισμός (Αργυρός Αιώνας)
Σοβιετική Λογοτεχνία – Σοσιαλιστικός Ρεαλισμός
Ρωσική Πρωτοπορία του 20ου αιώνα
Θεωρία της Λογοτεχνίας
Θεωρία της Λογοτεχνίας: Ρωσικός Φορμαλισμός
Εισαγωγή στη Γλωσσολογία: Θεωρία της Γλώσσας
Γλωσσολογία: Φωνητική – Φωνολογία – Μορφολογία
Γλωσσολογία: Σύνταξη
Διδασκαλία της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας
Μετάφραση: από τη θεωρία στην πράξη
Εισαγωγή στην ιστορία και στον πολιτισμό των Σλάβων Ι, ΙΙ
Ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης
Ιστορία της χερσονήσου του Αίμου
Βυζάντιο και Σλαβικός κόσμος
Ιστορία της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης
Τέχνη και Πολιτισμός του 20ου αιώνα
Παιδαγωγικά
Μαθήματα κατ’ επιλογήν
Α΄ Γλώσσες

Ουκρανική
Σερβική/Κροατική
Βουλγαρική
Τσεχική
Πολωνική

Β΄ Άλλα αντικείμενα

Πολιτισμός της Ουκρανίας
Πολιτισμός της Λευκορωσίας
Πολιτισμός των Νότιων Σλάβων
Πολιτισμός των Δυτικών Σλάβων
Εισαγωγή στη Σλαβική Λαογραφία
Ιστορία των βαλκανικών λογοτεχνιών
Ιστορία της τσεχικής και πολωνικής λογοτεχνίας
Συγκριτική Λογοτεχνία Ι & ΙΙ
Θεωρία λογοτεχνίας: Κριτική του 20ου αιώνα
Ιστορία της Κριτικής της Λογοτεχνίας
Ρωσική ποίηση τέλους 19ου – αρχών 20ου αιώνα
Σύγχρονη ρωσική λογοτεχνία (1970 μέχρι σήμερα)
Λογοτεχνία της Ρωσικής Διασποράς
Αρχαία και λατινική γραμματεία
Βυζαντινή γραμματεία
Ιστορία της εκκλησιαστικής σλαβικής γλώσσας
Ιστορία των ανατολικών σλαβικών γλωσσών
Ιστορία των νότιων σλαβικών γλωσσών
Ιστορία των δυτικών σλαβικών γλωσσών
Λεξικογραφία
Κατάκτηση πρώτης και δεύτερης γλώσσας
Κειμενογλωσσολογία
Γλωσσολογία: Δομισμός και Σημειολογία
Γλωσσολογία: Σημασιολογία – Πραγματολογία
Κοινωνιογλωσσολογία – Διαλεκτολογία
Γλωσσική επαφή και μεταβολή: Το βαλκανικό Sprachbund
Ιστορία Βαλκανικών Λαών
Ιστορία μεταπολεμικού κόσμου – ψυχρός πόλεμος
Ιστορία και πολιτισμός των Ελλήνων στον Εύξεινο Πόντο κατά την αρχαιότητα
O ελληνισμός στη ρωσική αυτοκρατορία
Οι Έλληνες στη Σοβιετική Ένωση και άλλες ανατολικές χώρες
Εκκλησιαστικές σχέσεις Ελλήνων και Σλάβων κατά την Τουρκοκρατία
Ιστορία των Ελλήνων (18ος – 19ος αιώνας)
Ιστορία της Τέχνης Ι & ΙΙ
Ρωσικό θέατρο
Σοβιετικός κινηματογράφος
Πολωνικός κινηματογράφος
Τσέχικος κινηματογράφος
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Φιλοσοφία
Ευρωπαϊκά πνευματικά ρεύματα του 20ου αιώνα
Πολιτικές θεωρίες των νεοτέρων χρόνων

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Προς το παρόν δεν υπάρχουν μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Σλαβικών Σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών.