Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Τα Παιδαγωγικά Τµήµατα έχουν ως αποστολή:

α) Να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήµες µε την ακαδηµαϊκή και την εφαρµοσµένη διδασκαλία και έρευνα.

β) Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστηµονική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία.

γ) Να συµβάλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών της Εκπαίδευσης, σε ό,τι αφορά ζητήµατα Παιδαγωγικής.

δ) Να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα του ΕΚΠΑ περιλαμβάνει 5 τομείς. Κάθε ένας από τους 5 τομείς περιλαμβάνει μία προκαθορισμένη λίστα μαθημάτων, από την οποία  ο σπουδαστής επιλέγει έναν συγκεκριμένο αριθμό από αυτά, για να πάρει πτυχίο, έχοντας γνώση και από τους 5 τομείς. Οι τομείς αυτοί είναι:


Α. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης.