Κοινωνική Θεολογία | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Θεολογίας στην κοινωνική της διάσταση, όπως δηλαδή αυτή με βάση τη θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη μέσα στην κοινωνία. Γι’ αυτό παράλληλα με τη γενική επιστημονική θεολογική υποδομή που προσφέρει, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα μαθήματα του παλαιού Πρακτικού κλάδου της Θεολογίας, τα οποία ερευνά, διδάσκει και αναπτύσσει σε μεγάλη έκταση, έχοντας αναπτύξει μάλιστα και δύο ιδιαίτερους Τομείς προς καλλιέργεια των σχετικών ειδικών Μαθημάτων του Τμήματος. Είναι ο «Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως» και ο «Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄ αιώνος». Παράλληλα λειτουργεί στο Τμήμα ο Τομέας Βιβλικών Σπουδών, στον οποίο προσφέρονται σε ικανό αριθμό Μαθήματα που αποτελούν τη βάση για κάθε θεολογική σπουδή. Τέλος, στο Τμήμα λειτουργεί και ο «Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας», στον οποίο προσφέρονται χρήσιμα μαθήματα βοηθητικά στις Θεολογικές Σπουδές του Τμήματος. Στους διάφορους Τομείς έχουν κατανεμηθεί και άλλα βασικά για τη θεολογική παιδεία μαθήματα, όπως Εκκλησιαστική Ιστορία, Δογματική, Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία, Αρχαία Ελληνικά κ.ά..

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη Εισαγωγή στη Καινή Διαθήκη και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης Αρχαία Εβραική Γλώσσα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
Βυζαντινή Ιστορία-Πηγές Ιστορία της Φιλοσοφίας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Κανονικό Δίκαιο, Ειδικό Μέρος Κανονικά-Ποιμενικά Κείμενα του Νεότερου Ελληνισμού Βυζαντινή Μουσική-Ψαλτική Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Ελλάδος Η Τέχνη στη Θρησκεία (Μουσειοδιδακτικές ασκήσεις)

Β΄ Εξάμηνο
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης από τους Ο΄ Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
Αρχαία Ελληνικά Πρόληψη Θυματοποίησης και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στη Π.Δ Ιστορία Τέχνης Χριστιανικής Θεματογραφίας (Μουσειοδιδακτικές ασκήσεις)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Δίκαιο της Εκκλησίας και Βιοηθική Βυζαντινός Πολιτισμός Θέματα Εβραϊκής Γλώσσας Θέματα Φιλοσοφίας Αρχόντισσες και γυναικείες μορφές στο Βυζάντιο Εισαγωγή στην Πληροφορική Ιστορία στη Σύγχρονη Κατάσταση του Αγίου Όρους Θρησκευτική ανάπτυξη και αγωγή της παιδικής και εφηβικής ηλικίας

Γ΄Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Πατρολογία Θεωρία και πράξη της Χριστιανικής Αγωγής Εισαγωγή στην Παιδαγωγική-Γενική Παιδαγωγική
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος Κοινωνιολογία Εισαγωγή στη Θρησκειολογία-Ισλάμ Ισότητα των δύο Φύλων και μορφές Γυναικών στη Βίβλο

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Εισαγωγή στη Βιβλική Αρχαιολογία Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού Τελετουργική Βυζαντινή Παλαιογραφία και Διπλωματική Προαγωγή Ψυχικής Υγείας

Δ΄Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Ερμηνεία και Ερμηνευτική Παλαιάς Διαθήκης από το Πρωτότυπο Κοινωνιολογία τη Θρησκείας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ
Πολιτιστική κληρονομιά της αρχαίας Εγγύς Ανατολής Αρχαία Ελληνική Θρησκεία Ερμηνεία Ιερών Κανόνων Εγκληματολογία-Θυματολογία (θεολ.Θεώρηση) Ποιμαντική Γάμου και Οικογένειας Εφηρμοσμένη Πληροφορική Ποινικό Δίκαιο της Εκκλησίας Γραμματεία και Θεολογία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ε΄Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Εκκλησιαστικό Οικογενειακό Δίκαιο και Ισότητα των δύο φύλων Χριστιανική και Κοινωνική Ηθική Ιστορία Θρησκευμάτων Δογματική

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
Ποιμαντική Ψυχολογία Α΄ Βιβλική Ιστορία και Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης Θρησκευτική Λογοτεχνία

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Θέματα Βιβλικής Ιστορίας Οικουμενική Κίνηση Θέματα Ορθοδόξου Πνευματικότητος Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στο Δίκαιο της Εκκλησίας Ερμηνεία Θείας Λειτουργίας Θέματα Θρησκευτικής Τέχνης Κοινωνική Θεολογία-Επιχειρηματικότητα και διαχείριση εκκλησιαστικών πραγμάτων
ΣΤ΄ Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Ερμηνεία και Ερμηνευτική Καινής Διαθήκης Ποιμαντική

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
Βιβλική Αρχαιολογία-Θεσμολογία Θεολογία της Λατρείας Επικοινωνιακή Θεολογία Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο Φιλοσοφία της Θρησκείας Θεολογία των θρησκειών Κινεζικά και Ιαπωνικά Θρησκέυματα Βυζαντινή Μοπυσικολογία Εξομολογητική Ερμηνεία Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών Ισότητα των δύο φύλων κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας
Ζ΄Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κανονικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) Λειτουργική – Ομιλητική

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
Διδασκαλία Οικουμενικών Συνοδών Νομοκανονικά πλαίσια ασκήσεως του ποιμαντικού λειτουργήματος Συμβουλευτική Ψυχολογία Ερμηνεία και Θεολογία της Κ.Δ Ιστορική Δογματική Θεολογία

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Επιστήμη και χριστιανική πίστη Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές σχέσεις Θέματα Μεταβυζαντινής Θεολογίας Μαζικές Επικοινωνίες και Ορθόδοξη Παράδοση Υμνολογία Προαγωγή Ψυχικής Υγείας κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας Συμβουλευτική ΠΟιμαντική

Η΄ Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Ελληνικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών υμνών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
Ερμηνεία Πατέρων – Πατερική Θεολογία Ψυχολογία της Θρησκείας Συμβολική Χριστιανική – Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Θρησκευτικά Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Θέματα Ψυχολογίας της Θρησκείας Κανονική Θεώρηση των Ιερών Μυστηρίων Ποιμαντική Ψυχολογία Β΄ Εορτολόγια Χριστολογικές μαρτυρίες στην Παλαιά Διαθήκη Θέματα Οικουμενικών Συνόδων .

Περισσότερες Πληροφορίες στο επίσημο site της Κοινωνικής Θεολογίας.