Ιταλική και Ισπανική Γλώσσα και Φιλολογία | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Το Τμήμα επιδιώκει αφενός τη συνεχή αυτοαξιολόγηση του προσφερόμενου έργου του με αναμορφώσεις του προγράμματος και εκσυγχρονισμό των σπουδών και αφετέρου το διάλογο με τους φοιτητές προκειμένου το έργο αυτό να είναι αποδοτικό και αποτελεσματικό για τη βασική πανεπιστημιακή εκπαίδευση των νέων, δίνοντάς τους προοπτική για περαιτέρω σπουδές και έρευνα. Η γενικότερη εκπαιδευτική φιλοσοφία του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της ανεξάρτητης σκέψης και του κριτικού πνεύματος των διδασκομένων, η παροχή τόσο θεωρητικής όσο και πρακτικής γνώσης των γλωσσών καθώς και η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των φοιτητών για συνεχή έρευνα και εκπαίδευση. Η λειτουργία του προγράμματος «Πρακτική άσκηση των φοιτητών», δίνει τη δυνατότητα προσέγγισης του τρόπου διδασκαλίας στο σχολείο, στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ, στα Μορφωτικά Ινστιτούτα / Τμήματα των Πρεσβειών Ιταλίας, Ισπανίας και των χωρών της Λατινικής Αμερικής, καθώς και τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής στη διεθνή αγορά εργασίας με την εμπειρία που αποκτάται από την ενασχόληση με το έργο ενός εκδοτικού οίκου (μετάφραση και έκδοση ξενόγλωσσων βιβλίων κ.ά.). Εξάλλου η κινητικότητα των φοιτητών στις ευρωπαϊκές χώρες που συνδέονται με τις σπουδές τους μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS δίνει στους νέους τη δυνατότητα επαφής και γνωριμίας της χώρας υποδοχής, προσφέρει αναγνωρισμένες σπουδές μικρού διαστήματος στο εκεί πανεπιστήμιο και εξασφαλίζει το διαπολιτισμικό χαρακτήρα των σπουδών τους. Απώτερος στόχος του Τμήματος είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων με πολύπλευρη γνώση, ικανών να παρακολουθήσουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και να εξελιχθούν σε επιστήμονες που με την προσωπικότητα και τη γνώση τους θα συμμετέχουν ισότιμα στο επιστημονικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ανήκει στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ. Περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις, την Ιταλική και την Ισπανική και χορηγεί ενιαίο πτυχίο με ένδειξη της αντίστοιχης κατεύθυνσης :

α) Πτυχίο Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

β) Πτυχίο Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Κατεύθυνση Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος επικεντρώνεται στη μελέτη και στην έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής. Για την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών το τμήμα συνεργάζεται με όλα τα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Το πρόγραμμα δίνει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών και δημιουργικού συνδυασμού γνωστικών πεδίων και διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών.

• Ειδικότερα οι φοιτητές της Ιταλικής κατεύθυνσης θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε τουλάχιστον 48 μαθήματα και να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 144 διδακτικές μονάδες. Σημειωτέον ότι στην κατηγορία των Υποχρεωτικών μαθημάτων, τρία (3) είναι από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής, ενώ στην κατηγορία των Υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν μαθημάτων οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθήματα, εκ των οποίων επτά (7) από την Ιταλική κατεύθυνση και πέντε (5) ελεύθερης επιλογής από την Ισπανική κατεύθυνση του Τμήματος ή από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, εφόσον προβλέπεται από το πρόγραμμα του εξαμήνου φοίτησής τους(1).

• Οι φοιτητές της Ισπανικής κατεύθυνσης θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε τουλάχιστον 42 μαθήματα και να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 126 διδακτικές μονάδες(2).

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνορωμαϊκές – Ελληνοϊταλικές σπουδές (Λογοτεχνία – Ιστορία & Πολιτισμός)», είναι διετούς διάρκειας και οργανώνεται από την Ιταλική Κατεύθυνση του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.