Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Σκοπός του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι να προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν με τη γαλλική γλώσσα, φιλολογία και πολιτισμό για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της έρευνας και της επικοινωνίας.

Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα Ι
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα II
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα ΙΙΙ
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα IV
Εισαγωγή στις τεχνικές της μετάφρασης
Η μεταφραστική πράξη
Μετάφραση: από τη θεωρία στην πράξη
Λογοτεχνική μετάφραση
Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία
Γαλλική φωνολογία-φωνητική
Αρχές θεωρητικής γλωσσολογίας Ι: σύνταξη της γαλλικής γλώσσας
Αρχές θεωρητικής γλωσσολογίας ΙΙ: μορφολογία της γαλλικής γλώσσας
Πραγματολογία
Κειμενογλωσσολογία
Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας
Οι παράμετροι της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας
Ιστορία του γαλλικού πολιτισμού: Αναγέννηση
Ιστορία του γαλλικού πολιτισμού: 17ος αιώνας
Ιστορία του γαλλικού πολιτισμού: φεουδαρχία και απολυταρχία κατά τον 18ο αιώνα.
Ιστορία του γαλλικού πολιτισμού: Διαφωτισμός
Ιστορία του γαλλικού πολιτισμού: Γαλλική Επανάσταση
Ιστορία του γαλλικού πολιτισμού: κοινωνικοπολιτικά κινήματα και κοινωνικές θεωρίες κατά τον 19ο αιώνα
Ιστορία του γαλλικού πολιτισμού: σύγχρονος γαλλικός πολιτισμός
Ιστορία του γαλλικού πολιτισμού: τέχνη και κοινωνία κατά τον 20ο αιώνα
Γαλλική λογοτεχνία του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης
Γαλλική λογοτεχνία του 17ου αιώνα
Γαλλική λογοτεχνία του 18ου αιώνα: από το Ιστορικό και Κριτικό Λεξικό του Bayle στο φιλοσοφικό διήγημα του Βολταίρου
Γαλλική λογοτεχνία του 18ου αιώνα: από την Εγκυκλοπαίδεια στην προρομαντική λογοτεχνία
Εισαγωγή στη Γαλλική λογοτεχνία- Γαλλική λογοτεχνία του 19ου αιώνα: το λογοτεχνικό κίνημα του Ρομαντισμού
Εισαγωγή στη Γαλλική λογοτεχνία- Γαλλική λογοτεχνία του 19ου αιώνα: τα λογοτεχνικά ρεύματα από το 1850 έως το 1900
Γαλλική λογοτεχνία του 20ού αιώνα: μυθιστόρημα
Γαλλική λογοτεχνία του 20ού αιώνα: θέατρο
Γαλλική λογοτεχνία του 20ού αιώνα: ποίηση

Κατ’ επιλογή μαθήματα (7 μαθήματα)
1. Συγκριτική θεώρηση θεμάτων φύλου και ισότητας: θεωρία, θεσμοί, πράξη
2. Παιδαγωγική χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην ξενόγλωσση τάξη
3. Αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο σχεδιασμό μαθησιακού υλικού για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας
4. Χειρισμός του ηλεκτρονικού υπολογιστή και χρήσηστις ανθρωπιστικές σπουδές
5. Μετάφραση ειδικών κειμένων, οικονομικών και πολιτικών όρων με ηλεκτρονική υποστήριξη
6. Σύγχρονα ιδεολογικά ρεύματα: επιλογή θεμάτων
7. Οι σημαντικοί σταθμοί στην Ιστορία της Γαλλίας
8. Η εξέλιξη του γαλλικού πολιτισμού κατά γεωγραφικά διαμερίσματα
9. Θέατρο και κοινωνία
10.Διδασκαλία της γλώσσας και διαπολιτισμός
11.Αντιπαραβολική ανάλυση ελληνικής-γαλλικής
12.Κριτική ανάλυση λογοτεχνικών μεταφράσεων και θεωρητικές προσεγγίσεις
13.Ιστορία της γαλλικής γλώσσας
14.Εισαγωγή στην παιδαγωγική
15.Παιδαγωγικά:ειδική αγωγή
16. Κοινωνιογλωσσολογία
17. Σημειολογία του θεατρικού λόγου
18. Εισαγωγή στη συγκριτική λογοτεχνία
19. Σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία
20. Λατινική γλώσσα και γραμματεία
21. Ιστορία της τέχνης
22. Ιστορία της νεότερης Ελλάδας
23. Αρχαία ελληνική φιλολογία
24. Ψυχολογία του παιδιού και του εφήβου
25. Εισαγωγή στη νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία
26. Σύγχρονη γερμανική λογοτεχνία (στα γερμανικά)
27. Σημασιολογία
28. Σημειωτική
29. Στερεοτυπία
30. Η φωνητική και η διδακτική της
31. Θεωρίες μάθησης και ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της γλώσσας
32. Λογοτεχνία και κινηματογράφος.

Επίσης οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και μαθήματα από τα προσφερόμενα στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος του Πανεπιστημίου με τίτλο «Θέματα φύλου και ισότητας».

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τη στιγμή σύνταξης του άρθρου, δεν είχε αναρτηθεί ακόμα, ο επίσημος οδηγός σπουδών μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.