Φιλοσοφία – Παιδαγωγική και Ψυχολογία | ΦΠΨ | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Το Tμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεχίζοντας την μακρόχρονη και επιτυχημένη παρουσία του στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσπαθεί αδιαλείπτως να ανταποκριθεί με επιτυχία στο ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα των ραγδαίων επιστημονικών και εκπαιδευτικών εξελίξεων.

Πρωταρχικό μέλημα του προσωπικού – εκπαιδευτικού, ΕΤΕΠ και διοικητικού – είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στην επιστημονική έρευνα, η οποία στο Tμήμα προάγεται με πολλαπλούς τρόπους.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Φ.Π.Ψ. χορηγεί ενιαίο πτυχίο με τρεις κατευθύνσεις σπουδών:

  • την κατεύθυνση Φιλοσοφίας,
  • την κατεύθυνση Παιδαγωγικής &
  • την κατεύθυνση Ψυχολογίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο τμήμα Φ.Π.Ψ. λειτουργούν τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

  • Π.Μ.Σ.: στη Φιλοσοφία
  • Π.Μ.Σ.: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου»
  • Π.Μ.Σ. στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό
  • Π.Μ.Σ.: «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες»
  • Π.Μ.Σ. στη Σχολική Ψυχολογία
  • Π.Μ.Σ. στη Κλινική Ψυχολογία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ΦΠΨ  ΕΚΠΑ