Τμήμα Πληροφορικής | Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Από Γ. Τσαλίκης 21 Οκτωβρίου 2010

Το Τμήμα Πληροφορικής ιδρύθηκε το 1984 με το ΠΔ 313/84 ως «Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής Οικονομικών Επιστημών». Το 1989, με την ευκαιρία της μετονομασίας της ΑΣΟΕΕ σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΠΔ 377/83), το Τμήμα μετονομάστηκε σε «Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» και το 1995 ονομάστηκε «Τμήμα Πληροφορικής». Στόχος των Προπτυχιακών Σπουδών είναι η προετοιμασία επιστημόνων Πληροφορικής ικανών να συνεισφέρουν ουσιαστικά τόσο στην ανάπτυξη τεχνολογιών Πληροφορικής και στην εισαγωγή τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, όσο και στο να αντεπεξέλθουν στις ραγδαίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο. Από την ίδρυσή του, σχεδόν, το Τμήμα Πληροφορικής επεδίωξε να συνδέσει τις προπτυχιακές σπουδές με την ελληνική και διεθνή Βιομηχανία της Πληροφορικής.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν υψηλή αναγνωρισιμότητα στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο του κλάδου που αντιπροσωπεύουν, καθώς έχουν έντονη δραστηριότητα με περισσότερες από 1000 δημοσιεύσεις σε υψηλού επιπέδου περιοδικά και περισσότερες από 8000 βιβλιογραφικές αναφορές από άλλους συναδέλφους τους διεθνώς. Στις προτιμήσεις των υποψήφιων φοιτητών, το Τμήμα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των Τμημάτων της Πληροφορικής και πολύ καλή θέση μεταξύ των Τμημάτων του ευρύτερου χώρου της Πληροφορικής. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και αρκετοί από αυτούς συνεχίζουν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στα Προγράμματα του Τμήματος ή σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Βασικό αντικείμενο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι η Επιστήμη των Υπολογιστών και οι προεκτάσεις και εφαρμογές της στα Οικονομικά, τη Διοικητική Επιστήμη, αλλά και τις Πολιτισμικές Δραστηριότητες. Εκτός από τον πυρήνα των μαθημάτων Πληροφορικής, το Πρόγραμμα παρέχει ένα ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο, περιλαμβάνει μαθήματα εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε τομείς έντονης επιστημονικής δραστηριότητας και αξίας στην αγορά εργασίας, όπως οι Βάσεις Δεδομένων, τα Δίκτυα Υπολογιστών, τα Πληροφοριακά Συστήματα και τα Γραφικά και, τέλος, περιλαμβάνει διεπιστημονικά μαθήματα, που συνδυάζουν την Επιστήμη των Υπολογιστών με τις Οικονομικές και τις Διοικητικές Επιστήμες. Το Πρόγραμμα ανανεώνεται διαρκώς με την ενσωμάτωση των νέων θεμελιωδών επιστημονικών εξελίξεων στο χώρο της Πληροφορικής, αξιοποιώντας την ερευνητική πρωτοπορία των μελών ΔΕΠ προς όφελος των φοιτητών.

Πρoγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος γίνονται κάθε χρόνο δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού, όχι μόνο στην Επιστήμη της Πληροφορικής, αλλά και σε άλλους παρεμφερείς τομείς. Επίσης, υπάρχει η προοπτική συνέχισης των σπουδών στο Τμήμα μας για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορικού Διπλώματος. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα είναι τα ακόλουθα:

  • Πληροφοριακών Συστημάτων (Πλήρους Φοίτησης)
  • Επιστήμης των Υπολογιστών (Πλήρους Φοίτησης)
  • Πληροφοριακών Συστημάτων (Μερικής Φοίτησης)
  • Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) (Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής Φοίτησης)

Προοπτικές Απασχόλησης

Με την απόκτηση του Πτυχίου, ανοίγονται στους αποφοίτους μας δυνατότητες σταδιοδρομίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία Πληροφορικής, στα Τμήματα Πληροφοριακών Συστημάτων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Οργανισμών, σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων, στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και στο χώρο της Διοίκησης και της Χρηματοοικονομικής.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.

Πληροφορίες για τα τμήματα της ΑΣΟΕΕ μπορείτε να βρείτε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Πρώην ΑΣΟΕΕ | ΟΠΑ.