Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας | Οικονομικού Παν. Αθηνών

Από Γ. Τσαλίκης 21 Οκτωβρίου 2010

Τον Ιούνιο του 1989 ιδρύεται το Τμήμα Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και το 1992 μετονομάζεται σε Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Από το 2002 λειτουργεί ως Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνία. Η ίδρυση του συγκεκριμένου Τμήματος είναι αποτέλεσμα της γενικότερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού και προσαρμογής της πρώην ΑΣΟΕΕ στα νέα δεδομένα, αλλά και απάντηση στη ραγδαία ανάπτυξη των επιστημών Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Κύριος σκοπός του Τμήματος είναι η προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων, η ανάπτυξη της έρευνας και η κάλυψη των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων και Οργανισμών σε δύο ειδικούς τομείς: το Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν έντονη παρουσία και εμφανίζουν ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα στον διεθνή επιστημονικό τους χώρο. Ακόμη, το Τμήμα κατέχει την πρώτη θέση σχετικά με το συνολικό -ερευνητικό και διδακτικό- έργο που παράγεται σ’ αυτό, ανάμεσα σε όλα τα παρεμφερή Τμήματα της χώρας. Επίσης, κατέχει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των υποψήφιων φοιτητών και αποτελεί το μοναδικό πανεπιστημιακό Τμήμα που συνδυάζει σπουδές στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία και μάλιστα με Νέες Τεχνολογίες. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας και γίνονται δεκτοί για τη συνέχιση των σπουδών τους σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας διαθέτει δυο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο αφορά στην ισορροπία μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης. Στο Πρόγραμμα Σπουδών συνυπάρχουν μαθήματα ποσοτικά/τεχνικά, όπως Πληροφορική, Μαθηματικά, Επιχειρησιακή Έρευνα, Σχεδιασμός Διαφήμισης, κ.λπ., με μαθήματα ποιοτικά/συμπεριφορικά, όπως Βιομηχανική Ψυχολογία, Συμπεριφορά Οργανώσεων, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Ιστορία της Τέχνης, κ.λπ. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αφορά στην ισορροπία μεταξύ της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης.

Στο τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις:

 • Μάρκετινγκ
 • Επικοινωνία
 • Μικτή κατεύθυνση

Πρoγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:

 • Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με Νέες Τεχνολογίες (Πλήρους Φοίτησης)
 • Master in International Marketing (Πλήρους Φοίτησης)
 • Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με Νέες Τεχνολογίες (Μερικής Φοίτησης)
 • Μaster in Business Administration (MBA) International Program (Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Πλήρους Φοίτησης)
 • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Διατμηματικό ΜΒΑ) (Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Πλήρους Φοίτησης)
 • Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Πλήρους Φοίτησης)
 • Μaster in Business Administration (MBA) International Program (Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής Φοίτησης)
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) (Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής Φοίτησης)
 • Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής Φοίτησης)
 • MBA στην Οργάνωση και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής Φοίτησης)

Προοπτικές Απασχόλησης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Τμήματος διαφαίνονται εξαιρετικές σύμφωνα με όλες τις δημοσιευμένες έρευνες, καθώς η ζήτηση στελεχών στο χώρο του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας είναι εξαιρετικά έντονη. Πιο συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους ως στελέχη επιχειρήσεων και Oργανισμών σε αρκετούς τομείς. Πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξαγωγών, Διαφήμισης, Έρευνας Αγοράς, Δημοσίων Σχέσεων, Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας.

Επίσης, το υπόβαθρο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών επιτρέπει την εξέλιξη των πτυχιούχων σε συμβούλους επιχειρήσεων και επιχειρηματίες. Τέλος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τα εφόδια για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, στον ευρύτερο χώρο των επιχειρηματικών σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.

Πληροφορίες για τα τμήματα της ΑΣΟΕΕ μπορείτε να βρείτε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Πρώην ΑΣΟΕΕ | ΟΠΑ.