Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας | ΟΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 21 Οκτωβρίου 2010

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 1999 στο πλαίσιο της πολιτικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για σύνδεση της σύγχρονης Διοικητικής Επιστήμης με τις νέες Τεχνολογίες και τις Οργανωσιακές Σπουδές. Λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Η αποστολή του Τμήματος είναι, εκτός από τα παραπάνω, η αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών και ιδιαίτερα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής, στη λήψη αποφάσεων και στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το Τμήμα είναι μοναδικό στην ειδίκευσή του στην Ελλάδα. Συνδυάζει τη σύγχρονη Διοικητική Επιστήμη με τις νέες τεχνολογίες (Πληροφορική, Επικοινωνίες). Έχει ιδιαίτερα διεθνή διάσταση για το λόγο ότι κάθε χρόνο έρχονται αρκετοί επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό, πραγματοποιούνται συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια σε επίπεδο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας και αρκετοί σπουδαστές του Τμήματος φοιτούν σε ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Το διδακτικό του προσωπικό έχει έντονη παρουσία στον ακαδημαϊκό χώρο που αντιπροσωπεύει και υψηλή αναγνωρισιμότητα διεθνώς.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονική ολοκλήρωση τεχνολογικών, οικονομικών και διοικητικών επιστημονικών κλάδων.

Οι κατευθύνσεις που προσφέρει το Τμήμα και μία από τις οποίες οι φοιτητές επιλέγουν στο 6ο εξάμηνο είναι οι εξής:

 • Διοικητική των Επιχειρήσεων (Management Science)
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (Information Systems & E-Business)
 • Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι (Strategy & Human Resources)
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα και Πωλήσεις (Supply Chain Management & Sales)
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και τη Διοίκηση (Quantitative Methods in Economics and Management)

Πρoγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα είναι τα παρακάτω:

 • Μaster in Business Administration (MBA) International Program (Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Πλήρους Φοίτησης)
 • Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Πλήρους Φοίτησης)
 • Μaster in Business Administration (MBA) International Program (Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής Φοίτησης)
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) (Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής Φοίτησης)
 • Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής Φοίτησης)
 • Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης (Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής Φοίτησης)

Προοπτικές Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ΔΕΤ λόγω του ολοκληρωμένου τεχνολογικού και διοικητικού υπόβαθρού τους είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως Μάρκετινγκ, Διοίκηση Παραγωγής, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, κ.λπ. Οι ειδικότητες αιχμής του Τμήματος ΔΕΤ είναι: Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Επιχειρησιακή Στρατηγική, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Οργανωσιακή Συμπεριφοαρά, Οργανωσιακή Ψυχολογία και Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων, Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης, Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάνατζμεντ, Ψηφιακή Οικονομία/ Κοινωνική Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτομίας, Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων, Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων/ Συστημάτων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας κ.ά. Πολλοί από τους αποφοίτους  εργάζονται ήδη σε γνωστές ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως: Τράπεζα Πειραιώς, Kraft, CGU Insurance, EFG Eurobank, Τράπεζα Κύπρου, ΤΙΤΑΝ, Johnson & Johnson, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Athens International Airport, Schneider Electric, Siemens, TOYOTA, Citibank, Info-Quest, HSBC Bank, ΠΛΑΙΣΙΟ, Εγνατία Τράπεζα, KPMG, EM HELLAS, Accenture, Hellas on Line, Intersys, Nestle, Μαΐλης ΑΕ, Εθνική Τράπεζα, HP, ICAP, APIVITA, DELOITTE, Ζήνων και πολλές άλλες.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.

Πληροφορίες για τα τμήματα της ΑΣΟΕΕ μπορείτε να βρείτε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Πρώην ΑΣΟΕΕ | ΟΠΑ.