Η θέση της Π.Ε.ΚΑ.Π για την Πληροφορική στο «Νέο Λύκειο»

Από Χρήστος Πανάγος 12 Οκτωβρίου 2010

Σας παρουσιάζουμε την πρόταση που παίρνει η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής για την διδασκαλία της Πληροφορικής ως βασικό μάθημα και στις τρεις τάξεις του Νέου Λυκείου, αλλά ένα μάθημα με κατέυθυνση τις Αρχές Προγραμματισμού, που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης που είναι απαραίτητη σε όλες τις θετικές επιστήμες.

Ειδικότερα ολόκληρη η θέση της Πανελλήνιας Ενωσης Καθηγητών Πληροφορικής έχει ως εξής:

Πριν λίγες ημέρες (2/10/2010) εμφανίστηκε στον τύπο, το «σχέδιο» για το Νέο Λύκειο, σύμφωνα με το οποίο το μάθημα της Πληροφορικής δεν θα διδάσκεται πλέον στο Λύκειο.

Το «σχέδιο» αυτό προξένησε ανησυχία, αναστάτωση και αγανάκτηση σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής, πράγμα που εκφράστηκε άμεσα από την ίδια ημέρα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής (http://www.pekap.gr/Images/UploadedFiles/AP%2062_03-10-2010.pdf) και με τη συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας των καθηγητών Πληροφορικής (http://www.gopetition.com/petition/39493/sign.html). Σημειώνουμε ότι οι υπο-γραφές ήδη από την πρώτη εβδομάδα ξεπέρασαν τις 800.

Πιστεύαμε ότι μέσα στη εβδομάδα που πέρασε το «σχέδιο» θα είχε διαψευστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Αντίθετα όμως το υπουργείο επιβεβαίωσε την ύπαρξή του, ως πρόταση επιτροπής για το Νέο Λύκειο και προσπαθώντας να μετριάσει τις αντιδράσεις, υποσχέθηκε ότι πριν την τελική κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου θα υπάρξει «διαβούλευση».

Θέλουμε να τονίσουμε και πάλι, ότι στην ψηφιακή εποχή που ζούμε ο πλη-ροφορικός αλφαβητισμός αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση όλων των επιστημών, θετικών, τεχνολογικών και θεωρητικών, και είναι απαραίτητος για τη διαμόρφωση συνειδητών πολιτών ικανών να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για την κοινωνική εξέλιξη και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Στη χώρα μας ούτε στο Νέο Σχολείο (Δημοτικό, Γυμνάσιο, ούτε τώρα στο Λύκειο) προκύπτει από πουθενά η προσπάθεια αύξησης των ωρών εκπαίδευσης που αφορούν τις θε-τικές επιστήμες. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η χώρα μας στην κατάταξη των χωρών της Ε.Ε. που αναφέρονται στους δείκτες που αφορούν στις θετικές επιστήμες, είναι στην τελευταία θέση.

Ο σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής στο Λύκειο πέρα από την α-πόκτηση προηγμένων ικανοτήτων χρήσης των ψηφιακών μέσων πληροφορικής και επικοινωνίας, είναι, να αναπτύξουν οι μαθητές αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες σχετικές με την αλγοριθμική και την ορθολογική χρήση των δεξιοτήτων αυτών στην καθημερινή ζωή. Πολλές βασικές έννοιες αλγοριθμικής και του προγραμματισμού, όπως συνθήκες ελέγχου, λογικές προτάσεις και συμπεράσματα, κ.ά., συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα των γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής στο πλαίσιο της γενικής του παιδείας, οι οποίες – στην πλειονότητά τους – δεν προσεγγίζονται από άλλα γνωστικά αντικείμενα, ενώ όπως φαίνεται από τη βιβλιογραφία, οι μαθητές συναντούν ιδιαίτερες δυσκολίες σε αυτές.

Όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι οι συντάκτες του σχεδίου για το Νέο Λύκειο τα αγνοούν. Εύλογα λοιπόν διατυπώνονται πολλά ερωτήματα για τη την επιτροπή που πρότεινε το «σχέδιο»: Ποια είναι η σύνθεση της; Μήπως όλα σχεδόν τα μέλη της είναι μίας συγκεκριμένης ειδικότητας που έβαλε τη σφραγίδα της στο περιεχόμενο του σχεδίου; Υπήρξε οδηγία για μια προσαρμογή – αντιγραφή του προγράμματος του International Baccalaureate (ΙΒ);

Σημειώνουμε ότι στο πρόγραμμα του ΙΒ αλλά και στο «σχέδιο» της επιτροπής του Υπουργείου, εκτός του πυρήνα των βασικών μαθημάτων, υπάρχουν 6 ομάδες μαθημάτων επιλογής, οι 5 από τις οποίες έχουν την ίδια ονομασία και σχεδόν το ίδιο περιεχόμενο. Η μόνη αλλαγή είναι στην ομάδα «Μαθηματικά και Επιστήμη των Υ-πολογιστών» που υπάρχει στο ΙΒ, η οποία στο «σχέδιο» έχει γίνει «Μαθηματικά» δηλ. δεν υπάρχει η Επιστήμη των Υπολογιστών και στο περιεχόμενο έχει παραληφθεί η Πληροφορική. (βλ.: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Baccalaureate και

http://en.wikipedia.org/wiki/IB_Group_5_subjects)

Θεωρούμε επίσης ως αυτονόητο το ότι το υπουργείο Παιδείας και η επιτροπή του «σχεδίου» θα έπρεπε να εξετάσει και το τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με το μάθημα της Πληροφορικής. Έτσι θα διαπίστωνε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Πληροφορική διδάσκεται στο Λύκειο και ως αυτόνομο μάθημα, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα από διάφορους παρατρεχάμενους και όψιμους «ερευνητές». Μάλιστα στις περισσότερες χώρες ε-πιδιώκεται η διδασκαλία, όχι απλώς της χρήσης υπολογιστών, αλλά κύρια της αλ-γοριθμικής και του προγραμματισμού. (βλ. «Key Data on Information and Communica-tion Technology in Schools in Europe»: pag 21, figure B3 και pag, 25 figure Β6)

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/048EN.pdf

Σήμερα, μερικές ημέρες μετά την παρουσίαση των σχεδίων του Υπουργείου για το ψηφιακό σχολείο, το οποίο παρουσιάστηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Λήμνο (8/10/2010) θεωρούμε ως κακόγουστο αστείο το ότι στο ψηφιακό σχολείο δεν θα διδάσκεται η Πληροφορική.

Αναμένοντας την τελική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, επαναλαμβάνο-υμε και πάλι ότι η Π.Ε.ΚΑ.Π. έχει συμβάλλει με προτάσεις στο σχεδιασμό της δομής του Νέου Λυκείου και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε νέα πρόσκληση για συνεργασία με στόχο ένα πραγματικά σύγχρονο και αποτελεσματικό Λύκειο, το οποίο να εκπαιδεύει με επάρκεια τον πολίτη του 21ου αιώνα, αλλά και να προετοιμάζει τον αυριανό επιστήμονα.

Σε αυτή την κατεύθυνση επαναλαμβάνει και πάλι την πρότασή της για τη διδασκαλία της Πληροφορικής ως βασικού μαθήματος και στις τρείς τάξεις του Νέου Λυκείου, όπως επίσης και ενός μαθήματος με κατεύθυνση τις Αρχές προγραμματισμού που θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης η οποία είναι απαραίτητη σε όλες τις θετικές επιστήμες.

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

Ο Γενικός Γραμματέας

Στ. Κουνάδης Ο Πρόεδρος

Αρ. Λούβρης

(Δελτίο Τύπου)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ