Πιστοποιημένα Κολέγια | Σας τα παρουσιάζουμε (Updated)

Από Γ. Τσαλίκης 13 Σεπτεμβρίου 2010

Πολλοί/ες νέοι/ες που έδωσαν φέτος πανελλαδικές, ίσως να μην κατάφεραν να περάσουν σε σχολές της επιλογής τους.

Σας παρουσιάσουμε τα κολέγια που πήραν το κρατικό πιστοποιητικό γνώσεων ή δεξιοτήτων:

1)  «D.E.I COLLEGE»

2) Mediterranean College (πιστοποιήθηκαν ξεχωριστά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ωστόσο έχουν ακριβώς τον ίδιο κύκλο σπουδών)

3) UINDYAthens

4) Ελληνοβρετανικό Κολέγιο

5) Βακαλό Art & Design

6) AAS College Art & Design

7) «Τεχνολογίες Πληροφορικής Αθηνών»

8 ) New York College (πιστοποιήθηκαν ξεχωριστά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ωστόσο σας τα παρουσιάζουμε σε ένα άρθρο)

9) MBS College

10) IST College

11) ICBS Business College (πιστοποιήθηκαν ξεχωριστά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας, ωστόσο σας τα παρουσιάζουμε μαζί)

12)  European College for Tourism Studies

13) Deree College

14) City Unity College

15) City College

16)  BCA

17)  Athens GSM (πιστοποιήθηκαν ξεχωριστά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ωστόσο σας τα παρουσιάζουμε μαζί)

18) ΑΚΤΟ

19) AMC (Αθήνας και Θεσσαλονίκης)

20)  Aegean Business School

21)  Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

22)  Αμερικανού Κολεγίου Θεσσαλονίκης (με την ονομασία Όμιλος Μεταλυκειακών Σπουδών Και Κατάρτισης ΑΝΑΤΟΛΙΑ)

23)  ALBA Κολέγιο Διοίκησης Επιχειρήσεων

Update 1/9/2014: Τα αδειοδοτημένα κολέγια από το  υπουργείο