Σχολή Βακαλό Art & Design

Από Γ. Τσαλίκης 13 Σεπτεμβρίου 2010

Η Σχολή Βακαλό βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στη βόρεια πλευρά του Λυκαβηττού (προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας). Στεγάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και σειρά χώρων διαμορφωμένων για εξειδικευμένους τομείς λειτουργίας.

Η Σχολή Βακαλό παρέχει ένα ολοκληρωμένο τριετές πρόγραμμα σπουδών στο Design με δύο ειδικεύσεις: τις Γραφιστικές Εφαρμογές (graphic design) και την Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου (interior design).

Σπουδές Design

Προπτυχιακές Σπουδές

Για τις σπουδές Design – Bachelor of Arts το πρόγραμμα διαρθρώνεται στη βάση τεσσάρων θεματικών πεδίων, τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμους τομείς μαθημάτων: Καλλιτεχνικά, Γραφιστικά, Αρχιτεκτονικά και Θεωρητικά.

Η εξέλιξη του προγράμματος ακολουθεί δύο κύκλους, ο πρώτος από τους οποίους (πρώτο έτος)
είναι κοινός και για τις δύο ειδικότητες, ενώ ο δεύτερος (δεύτερο και τρίτο έτος) εξειδικεύεται αντίστοιχα στις Γραφιστικές Εφαρμογές (graphic design) και στην Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου (interior design).

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα δύο ετήσια Μεταπτυχιακά Προγράμματα, τα οποία λειτουργούν υπό τη διοικητική ευθύνη και εκπαιδευτική εποπτεία της Σχολής Βακαλό, αποτελούν εξέλιξη των βασικών ειδικοτήτων του προγράμματος της Σχολής σε ανώτερο επίπεδο, παρέχοντας ακόμη μεγαλύτερη εξειδίκευση στην Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου και στην Οπτική Επικοινωνία και τα Διαδραστικά Μέσα. Ειδική επιτροπή καθηγητών είναι υπεύθυνη για την επιλογή των σπουδαστών που θα συμμετέχουν, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία και την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τον Ιούνιο του 2000, οι δύο αυτοί μεταπτυχιακοί κύκλοι αναγνωρίστηκαν επισήμως από το συνεργαζόμενο κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby, και επικυρώθηκαν από την αρμόδια επιτροπή ως ισότιμοι με τα προγράμματα που οδηγούν στην απονομή του πτυχίου Master of Arts in Design. Έτσι, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, οι σπουδαστές αποκτούν τον τίτλο Μ.Α. Design, με τον προσδιορισμό ειδικότητας Interior Architectural Design ή Visual Communication and Interactive Media, ανάλογα με τον κλάδο που ακολούθησαν.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκέφθεστε το επίσημο site του Βακαλό Art & Design.