Κολέγια | Μείωση σπουδαστών για το 2009-2010

Από Γ. Τσαλίκης 31 Αυγούστου 2010

Μείωση 12,5% παρουσίασε ο αριθμός των σπουδαστών τριτοβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 σε σχέση με το προηγούμενο, όπως προκύπτει από κλαδική μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP Group. Πάντως, η ίδια έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως η επικείμενη αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου αναμένεται να δώσει ώθηση στον κλάδο.

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της έρευνας, στην Ελλάδα απαγορεύεται βάσει Συντάγματος η ίδρυση και η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ωστόσο, με την ψήφιση του νόμου Ν. 3696/2008 περί ιδρύσεως και λειτουργίας Κολλεγίων τον Αύγουστο του 2008, αναγνωρίστηκαν τα Κολλέγια ως πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης και καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα κριτήρια για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Κολλεγίων στην Ελλάδα.

Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται επιπλέον 170 περίπου δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ και περίπου 5.000 Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ