Υποτροφίες | Υποτροφίες Έρευνας για ανερχόμενους επιστήμονες

Από Γ. Τσαλίκης 23 Αυγούστου 2010

Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών προσφέρει υποτροφίες Έρευνας μικρής διάρκειας έως 6 μήνες και Υποτροφίες Έρευνας άνω των 6 μηνών για νέους επιστήμονες με διατριβή και ανερχόμενους νέους επιστήμονες.

•Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων, με πολύ υψηλά προσόντα, και πρέπει να επιδείξουν ένα πρώτο πτυχίο με επιδόσεις που υπερβαίνουν τον μέσο όρο, με ελάχιστη βαθμολογία το 7,0 στο πτυχίο βασικών σπουδών.
•Για τους διδάκτορες το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την ολοκλήρωση του διδακτορικού δεν θα πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, να έχει υπερβεί τα 2 χρόνια.
•Για τους υποψήφιους υπότροφους δεν επιτρέπεται, κατά την έναρξη ισχύος της υποτροφίας, να έχει παρέλθει διάστημα διαμονής στη Γερμανία μεγαλύτερο των δύο ετών (μέγιστο όριο διαμονής το ένα έτος κατά την υποβολή της αίτησης). Πέραν των προαναφερθέντων ακαδημαϊκών επιδόσεων, το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής αποτελεί η πειστική και άρτια προετοιμασμένη ερευνητική πρόταση. Οι αιτούντες/αιτούσες οφείλουν να προσκομίσουν μια γραπτή αποδοχή της ανάληψης επιστημονικής εποπτείας από έναν επιβλέποντα καθηγητή στη Γερμανία.
Διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων: Για τη χορήγηση των υποτροφιών οι αποφάσεις λαμβάνονται τρεις φορές ανά έτος. Έλεγχος των εγγράφων στην Ελλάδα και επιλογή των υποψηφίων στη Γερμανία.

Σκοπός: διαμονή στη Γερμανία για πραγματοποίηση έρευνας, συνήθως στα πλαίσια μιας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: τρεις φορές τον χρόνο, περίπου έξη μήνες πριν την σχεδιαζόμενη αναχώρηση του ενδιαφερομένου.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι η
25.06.2010 (για προγραμματισμένη έναρξη της υποτροφίας από Ιανουάριο 2011)
01.10.2010 (για προγραμματισμένη έναρξη της υποτροφίας από Μάρτιο 2011)
25.02.2010 (για προγραμματισμένη έναρξη της υποτροφίας από Αύγουστο 2011)

Δικαιολογητικά: Η υποβολή της αίτησης για το εν λόγω πρόγραμμα υποτροφιών γίνεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
Παρακαλούμε πριν τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης να διαβάσετε προσεκτικά τις γενικές οδηγίες στην ιστοσελίδα μας.
Τόπος κατάθεσης της αίτησης: Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών της DAAD.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά:
•Εκτυπωμένη αίτηση της DAAD
•Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
•Ερευνητική πρόταση ή περιληπτική παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής (expose)
•Αναλυτική βαθμολογία και πτυχίο
•Δύο συστατικές επιστολές
•Αποδοχή ανάληψης επιστημονικής εποπτείας από καθηγητή
•Αποδεικτικά επάρκειας ξένων γλωσσών
•Ενδεχομένως επιπλέον πιστοποιητικά που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αίτηση

Παροχές: Χρηματικό ποσό υποτροφίας: μηνιαία καταβολή 1000 €, εφάπαξ επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων. Οι υποτροφίες που παρέχονται από φορείς μιας άλλης χώρας (π.χ. υποτροφία ΙΚΥ) δεν συνυπολογίζονται μέχρι του ποσού των 400 €, υπέρβαση τούτου συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμενης υποτροφίας της DAAD.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site της DAAD.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ