Ανακοίνωση απο το Pan College σχετικά με τις άδειες

Από neolaia.gr Team 12 Αυγούστου 2010

Πριν από λίγο είδαμε την ανακοίνωση του PAN College σχετικά με τις άδειες. Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Λόγω σοβαρού λάθους του Υπουργείου Παιδείας αναγκασθήκαμε να στείλουμε προς τα ΜΜΕ την εξής επιστολή που αφορά τις λίστες των ιδρυμάτων που πήραν ή δεν πήραν άδεια λειτουργίας και που ξεκαθαρίζει το τοπίο για το PAN College.

Κύριε Διευθυντά,

Δημοσιεύσατε πίνακα εκπαιδευτικών κέντρων που «κόπηκαν» κατά τον έλεγχο των ΚΕΜΕ διότι παρουσίαζαν διάφορες ελλείψεις. Μεταξύ αυτών συμπεριλάβατε και την PANDIDAKTIRION COLLEGE ΕΠΕ. Τούτο είναι ανακριβές διότι είχαμε αποστείλει επιστολή στο ΕΚΕΠΙΣ με την οποία γνωρίζαμε ότι δεν επιθυμούμε τη λήψη άδειας ΚΕΜΕ.

Πράγματι η PANDIDAKTIRION COLLEGE ΕΠΕ εγγράφει σπουδαστές στο UNIVERSITY OF LONDON external system και στο MODERN UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES της Μόσχας χωρίς να αναμιγνύεται στην εκπαιδευτική διαδικασία, την αξιολόγηση και την απονομή πτυχίων ώστε να υπάρχει αναγνώριση των διεθνούς κύρους τίτλων τους από τον ΔΟΑΤΑΠ βάσει του Ν. 3328/05.

Η δική μας εκπαιδευτική εργασία στηρίζεται σε καινοτομικό σύστημα μεγιστοποίησης των ιδίων δυνατοτήτων των φοιτητών ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις υψηλές απαιτήσεις των σπουδών και των αδιάβλητων εξετάσεων, μέσω υλικών και εικονικών συνεδριών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Επειδή η λανθασμένη αναφορά του ονόματός μας είναι βέβαιο ότι μας προκαλεί μέγιστη υλική και ηθική βλάβη παρακαλούμε για την άμεση αφαίρεσή του με την ως άνω αιτιολόγηση, βάσει και της επισυναπτόμενης αλληλογραφίας με το Υπουργείο.

Ειλικρινά,
Κ. Δούκας

Άρα στο σχετικό μας άρθρο τα κολέγια που ΔΕΝ αδειοδοτήθηκαν μειώνονται σε 9.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ