Δημοτικές Εκλογές 2010 με πλαφόν στις δαπάνες!

Από neolaia.gr Team 7 Ιουλίου 2010

Πλαφόν στις εκλογικές δαπάνες για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές εισηγήθηκε υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης στη συνεδρίαση του υπουργικού την Τρίτη.

Σύμφωνα με την εισήγηση που έγινε δεκτή προβλέπεται να δημιουργηθεί ανεξάρτητο όργανο για τον έλεγχο των δαπανών των υποψηφίων.

Καταργούνται επίσης τα κουπόνια ως μέθοδος άντλησης εσόδων για τα κόμματα.

Η προεκλογική περίοδος περιορίζεται από την τετράμηνη, σε δίμηνη.

Με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και μέχρι να αναλάβουν καθήκοντα οι αιρετοί αναστέλλεται κάθε διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων στους δήμους (εξαιρούνται μόνο οι μετατάξεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα Καλλικράτης).

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές

  • Η χρηματοδότηση των δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων θα προέρχεται από φυσικά πρόσωπα και η διακίνηση των ποσών, που αναφέρονται σε έσοδα και δαπάνες, για το σύνολό τους θα γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, σε αντίθεση με την υφιστάμενη ρύθμιση, η οποία αφορούσε μόνο το 80% των ποσών αυτών και άφηνε περιθώριο καταστρατηγήσεων .
  • καταργείται η αδιαφανής και αναχρονιστική διαδικασία άντλησης εσόδων από τη διάθεση «κουπονιών».
  • Επιτρέπεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων πολιτικών κομμάτων, υπέρ συνδυασμών και υποψηφίων, προς τους οποίους έχουν, δημόσια εκφράσει την υποστήριξή τους, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν συνιστούν άμεση ή έμμεση χρηματοδότησή τους.
  • Με εξαίρεση, μόνο, για τους επικεφαλής των συνδυασμών και τους άμεσα αιρετούς αντιπεριφερειάρχες, οριοθετείται ο αριθμός των επιτρεπτών εμφανίσεων των υποψηφίων σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας.
  • Καθίσταται υποχρεωτικός ο ορισμός διαχειριστή των οικονομικών των συνδυασμών, προκειμένου για τις περιφερειακές εκλογές, καθώς και για τις δημοτικές εκλογές, εφόσον, όμως, διενεργούνται σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων κατοίκων.
  • Τα βιβλία εσόδων και δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων θεωρούνται, πλέον, από τον Δ/ντή της οικείας Δ.Ο.Υ. — Στις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων μνημονεύονται, υποχρεωτικά, ως αποδεικτικά στοιχεία τούτων, τα σχετικά τραπεζικά παραστατικά.
  • Θεσπίζεται η υποχρέωση των συνδυασμών που είναι υποψήφιοι σε περιφέρειες και σε δήμους άνω των 10.000 να αναρτούν σε κεντρική βάση δεδομένων που είναι εγκατεστημένη στο Υπουργείο Εσωτερικών, όλα τα έσοδα και τις δαπάνες τους, συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων τους μνημονεύοντας τα αντίστοιχα παραστατικά.
  • Η προεκλογική περίοδος περιορίζεται από την τετράμηνη χρονική διάρκεια που ίσχυε, μέχρι σήμερα, σε δίμηνη και τέλος, με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δηλαδή δύο μήνες (αντί των 30 ημερών που ισχύει) πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων, αναστέλλεται κάθε διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή αυτών , με εξαίρεση τη διαδικασία μετατάξεων, που προβλέπεται στο πρόγραμμα «Καλλικράτης».