Ο IAB Europe για το αγγελιόσημο στο internet.

Από Γιώργος Γκριτζάλας 30 Ιουνίου 2010

Να αποσύρει τη διάταξη που αφορά στην επιβολή αγγελιόσημου 21,5% στη διαφήμιση στο Διαδίκτυο καλεί την ελληνική κυβέρνηση το ΙΑΒ Europe.

«Η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Αgenda θα πληγεί στην Ελλάδα, καθώς η παραγωγή υψηλής ποιότητας περιεχομένου πιθανότατα θα μειωθεί, αφήνοντας πολύ λιγότερες επιλογές σε εκατ. χρήστες. Ακόμη περισσότερο, καθώς η ποιότητα περιεχομένου και η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας τείνουν να είναι αλληλένδετες, η Ελλάδα κινδυνεύει να βλάψει έναν καίριο μοχλό ανάπτυξης για το σύνολο της οικονομίας. Τούτο θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ειδικά σε περιβάλλον εντεινόμενης ύφεσης», αναφέρει η ανακοίνωση του ΙΑΒ Europe. «Κάθε φόρος στο internet διακινδυνεύει αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξή του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει το internet ως Μέσο ανάπτυξης, το οποίο συμβάλλει θετικά σε όλη την οικονομία και βοηθά στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να προτείνει μέτρα που θα ενίσχυαν την επιχειρηματικότητα στο Διαδίκτυο και θα δημιουργούσαν ευκαιρίες απασχόλησης και επιπρόσθετα φορολογικά έσοδα», δήλωσε ο Alain Heurex, Πρόεδρος του ΙΑΒ Europe. «O σκοπός της ελληνικής κυβέρνησης είναι κατανοητός, αφού αγωνίζεται να διασώσει τα δημόσια οικονομικά. Ωστόσο, μπορεί να αποδειχθεί μυωπικό μέτρο που θα προκαλέσει διαρκή και μακροχρόνια φθορά στην διαδικτυακή οικονομία, με αποτέλεσμα να εξαλειφθεί κάθε πρόσκαιρο όφελος. Κάθε φόρος στο internet – ειδικά τα συγκεκριμένα μέτρα που προκαλούν πολλαπλές διαστρεβλώσεις– ελλοχεύουν τον κίνδυνο να προξενήσουν σφοδρή βλάβη στο ψηφιακό μέλλον της χώρας.

Αυτό έρχεται σε προφανή αντίθεση με την επίσημη πρόθεση του Γ. Παπανδρέου να επιταχύνει την ψηφιακή ανάπτυξη. Θα συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εξετάσουμε περαιτέρω ενέργειες», δήλωσε ο Κ. Ζορμπάς, Αντιπρόεδρος του IAB Europe.

Marketing Week