Πρόσκληση για σεμινάρια εξειδίκευσης

Από Γ. Τσαλίκης 30 Μαΐου 2010

To παιχνίδι και η αφήγηση αποτελούν κατ’ εξοχήν έδαφος για μάθηση, ευρύτερα δε για κοινωνικοποίηση των ατόμων. Στην εποχή μας τα ψηφιακά ανάλογα του παιχνιδιού και της αφήγησης, απασχολώντας για χιλιάδες ώρες τις μικρές και μεγαλύτερες ηλικίες, παίζουν έναν αντίστοιχο ρόλο. Το ρόλο αυτό, όπως και τα θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης αλλά και αξιοποίησης για μαθησιακούς στόχους των εν λόγω ψηφιακών μέσων, καλούνται να εξερευνήσουν όλοι όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση, την κατάρτιση, και εν γένει τη σχέση με τις νέες γενιές.

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτοντας εμπειρία έρευνας και εκπαίδευσης στα παραπάνω θέματα επί σειρά ετών, ανακοινώνει σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας τη διοργάνωση σεμιναρίων εξειδίκευσης στα επόμενα αντικείμενα:

* μάθηση βασισμένη σε ψηφιακά παιχνίδια (κωδικός : Σ1)

* ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού (κωδικός : Σ2)

* σύνδεση αναλογικής και ψηφιακής αφήγησης (κωδικός : Σ3)

* εκπαιδευτική αξιοποίηση συλλογικών ψηφιακών μέσων (κωδικός : Σ4)

Τα σεμινάρια εξειδίκευσης πρόκειται να διεξαχθούν στην Αθήνα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου
2010. Κάθε ένα από τα παραπάνω σεμινάρια θα έχει διάρκεια 5 ημερών μαθημάτων και 50
διδακτικών ωρών, οι οποίες ενδεικτικά θα κατανέμονται σε

* 15 ώρες θεωρητικής εξειδίκευσης

* 35 ώρες εργαστηριακής άσκησης (hands-on) με χρήση υπολογιστή.

Τα σεμινάρια διοργανώνονται υπό την ευθύνη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας και του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ (Επιστημονικά Υπεύθυνος Καθηγητής Μιχάλης Μεϊμάρης) και στελεχώνονται από πανεπιστημιακούς διδάσκοντες και έμπειρους ερευνητές μεταδιδακτορικού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, χωρίς να προαπαιτούνται για τους εξειδικευόμενους τεχνικές γνώσεις πέραν της εξοικείωσης με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου. Στους συμμετέχοντες θα δωθεί βεβαίωση συμμετοχής υπό τον όρο της επιτυχούς παρακολούθησης τουλάχιστον του 90% των διδακτικών ωρών.

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος. Το δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε ένα από τα παραπάνω σεμινάρια ανέρχεται σε 400 ευρώ, καταβάλλεται σε μία δόση πριν την έναρξη των σεμιναρίων και καλύπτει (α) τη συμμετοχή στο σεμινάριο, (β) ψηφιακό φάκελλο εκπαιδευτικού υλικού και (γ) έξοδα catering.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα παραπάνω σεμινάρια εξειδίκευσης παρακαλείστε να αποστείλετε μέσω email υπ’όψιν κας. Ελένης Μελιάδου ([email protected]) σύντομο βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή, αναφέροντας τηλέφωνο/email επικοινωνίας και το ή τα σεμινάρια τα οποία επιθυμείτε να παρακολουθήσετε, το αργότερο έως την Παρασκευή 18/6/2010.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ