Δύο Υποτροφίες από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα «Αττική παράδοση»

Από Γ. Τσαλίκης 29 Απριλίου 2010

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα «Αττική παράδοση» προκηρύσσει 2 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. κατά το ακαδ. έτος 2010-2011

α. Για κινηματογραφικές σπουδές, περιλαμβανομένης της θεωρίας και ιστορίας του κινηματογράφου καθώς και σκηνοθεσίας – σκηνογραφίας – φωτογραφίας και γραφής σεναρίου

β. Για σπουδές επί θεμάτων ενέργειας, εναλλακτικών μορφών ενέργειας και ασφάλειας καθώς και τις επιπτώσεις τους στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και την διπλωματία

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε αμερικανικό Πανεπιστήμιο το αργότερο έως την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν σε 2 αντίτυπα: 1. βιογραφικό σημείωμα, 2. αντίγραφο των τίτλων σπουδών τους, 3. αντίτυπα των τυχόν εργασίων τους, 4. πιστοποιητικό γεννήσεως, 5. απόσπασμα ποινικού μητρώου, 6. εκκαθαριστικό εφορίας, 7. αποδεικτικό της εγγραφής τους σε τμήμα Αμερικανικού Παν/μίου για το ακαδ.έτος 2010-2011.

Υποβολή αιτήσεων: Εκπαιδευτικό Ίδρυμα «Αττική παράδοση», Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή 15342, υπ`όψιν: κας Μαρίκας Ανδρεάδη

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες: κα. Μαρίκα Ανδρεάδη τηλ. 210-6009800 εσωτ. 1123.