Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές από το Ε.Β.Ε.Α

Από Γ. Τσαλίκης 26 Απριλίου 2010

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει, Πανελλήνιο Διαγωνισμό για φοιτητές και σπουδαστές, με αντικείμενο τη συγγραφή εργασίας με θέμα: «Το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδας. Φύση, αίτια, διαστάσεις, ευθύνες, επιπτώσεις. Προοπτικές εξόδου».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων. Κάθε εργασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20 δακτυλογραφημένες σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής βιβλιογραφίας). Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επαρκή τεκμηρίωση της μελέτης (βιβλιογραφία).

Οι εργασίες πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικό της φοιτητικής ιδιότητας του ενδιαφερομένου, ενώ θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι και την 14η Μαΐου 2010 ημέρα Παρασκευή στο Ε.Β.Ε.Α. Ακαδημίας 7, 3ο όροφος, υπεύθυνη κα Α.Προεστού, τηλ.: 210-36.22.158, fax: 210-36.12.218.

Θα απονεμηθούν τρία χρηματικά Βραβεία:
1ο Βραβείο 2.000 Ευρώ
2ο Βραβείο 1.500 Ευρώ
3ο Βραβείο 1.000 Ευρώ

Πληροφορίες: Ακαδημίας 7, 3ο όροφος, υπεύθυνη κα Α.Προεστού, τηλ.: 210-36.22.158, fax: 210-36.12.218

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ