Πρόγραμμα υποτροφιών VRIκα! ακαδημαïκού έτους 2010-2011

Από Γ. Τσαλίκης 19 Απριλίου 2010

Το πρόγραμμα VRIκα! είναι ένα πρόγραμμα υποτροφιών ύψους 10.000€ οι οποίες χρηματοδοτούνται από κοινού από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα και αρχικά από επιχειρήσεις ή Ιδρύματα.

Πρόσφατα το πρόγραμμα συνεργάζεται και με Ανώτερες Γαλλικές Σχολές, οι οποίες προσφέρουν έκπτωση στα δίδακτρα τους. Προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους (μεταπτυχιακό ή ΜΒΑ) στη Γαλλία.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει κατά προτεραιότητα κύκλους σπουδών που αφορούν στους τομείς της μηχανολογίας, των οικονομικών, της πληροφορικής ή των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας, της νομικής και της αρχιτεκτονικής,
χωρίς ωστόσο να εξαιρούνται άλλες επιστήμες.

Η αριστεία είναι το πρωταρχικό κριτήριο επιλογής στα πλαίσια του προγράμματος VRIκα!

Οι συνεργάτες του προγράμματος VRIκα! 2010- 2011 είναι:
Crédit Agricole S.A./Εμπορική Τράπεζα, Société Générale/Γενική Τράπεζα, Danone, DCNS, Groupama- Φοινίξ, το Ίδρυμα Στασινόπουλου, MBDA, Air France και οι Ανώτερες Εμπορικές Σχολές ENPC MBA Programme και Groupe ESC Grenoble.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι 1η Μαΐου 2010 στην ιστοσελίδα: vrika.org