120 υποτροφίες για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε άπορους νέους

Από Γ. Τσαλίκης 19 Απριλίου 2010

Tο μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη χορηγεί για το Ακαδημαϊκό έτος 2010—2011, 120 υποτροφίες σε Έλληνες και Ελληνίδες άνω των 12 ετών για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Οι υποτροφίες καλύπτουν τα επίπεδα από αρχάριους μέχρι και Proficiency και περιλαμβάνουν όχι μόνο τα δίδακτρα αλλά και τα βιβλία. Έχουν διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης για επόμενα έτη. Τα μαθήματα διεξάγονται στα δύο συμβεβλημένα, μη κερδοσκοπικά φροντιστήρια του Ιδρύματος, δηλαδή στην Νέα Σμύρνη και στην Βούλα.

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι τουλάχιστον 12 ετών (χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας)
2. Να έχουν Ελληνική καταγωγή
3. Να είναι Χριστιανοί Ελληνο-Ορθόδοξοι και να μην ανήκουν σε καμία άλλη θρησκεία.
4. Να έχουν κατοικήσει στην Ελλάδα, Κύπρο ή Κωνσταντινούπολη για τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την υποβολή αίτησης για υποτροφία.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη ως τις 30 Απριλίου 2010. Αιτήσεις μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Ιδρύματος ή από την ιστοσελίδα http://www.lascaristrust.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ