16 υποτροφίες σε κλάδους οικονομικών από το University of Sheffield

Από Γ. Τσαλίκης 15 Απριλίου 2010

Το CITY College, International Faculty of The University of Sheffield στη Θεσσαλονίκη, προσφέρει 16 (δεκαέξι) υποτροφίες που οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο (Master’s) του βρετανικού Πανεπιστήμιου University of Sheffield στα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

•    MSc in Banking & Finance
•    MA in Marketing, Advertising and Public Relations
•    MSc in Management
•    MSc in Human Resource Management
•    MSc in Logistics & Supply Chain Management
•    MSc in Leisure and Tourism Management
•    MSc in Psychology and Counseling
•    MSc in Software Engineering & Telecommunications

Δικαιούχοι: Έλληνες πτυχιούχοι συναφών τμημάτων, ελληνικών κρατικών  Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:
•    Είναι Έλληνες κατά το γένος.
•    Είναι κάτοχοι κρατικού Ελληνικού πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον 7,50.
•    Έχουν πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (TOEFL: paper based 575/computer based 232 / Internet based 89-90 ή IELTS: 6,5 ή CAE (A or B) ή άλλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχης ισχύος)..
•    Να παρουσιασθούν σε συνέντευξη εφ’ όσον κληθούν.

Οι διαθέσιμες υποτροφίες καλύπτουν το 50% του συνολικού ποσού των διδάκτρων του Προγράμματος. Η επιλογή των υποψηφίων για τη χορήγηση υποτροφιών γίνεται από ειδική επιτροπή με βάση συνδυασμό κριτηρίων (ακαδημαϊκή επίδοση, γνώση Αγγλικής Γλώσσας και αξιολόγηση στοιχείων προσωπικότητας έπειτα από προσωπική συνέντευξη). Σε κάθε από τα προαναφερθέντα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών αντιστοιχούν δύο υποτροφίες. Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2010, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

Περισσότερες πληροφορίες career@uth.gr