Ίδρυμα Μποδοσάκη: Υποτροφία στο Λονδίνο, στον τομέα της Οικονομικής και Πολιτικής Επιστήμης

Από Γ. Τσαλίκης 7 Απριλίου 2010

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 μία υποτροφία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στην έδρα ‘Ελευθέριος Βενιζέλος», στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου σε ένα από τα ακόλουθα θέματα:

1. Δημόσια Πολιτική στην Ελλάδα
2. Ελληνική Οικονομική Πολιτική και Μακροοικονομικές Επιδόσεις στην Ελλάδα
3. Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη και Πολιτική στην Ελλάδα
4. Πολιτική των Κομμάτων και Κομματικό Σύστημα στην Ελλάδα
5. Θεσμική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα
6. Ελλάδα και Διεθνείς Σχέσεις

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 30η Απριλίου 2010.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν την πλήρη προκήρυξη και τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων από τη Γραμματεία του Ιδρύματος, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 23Α, 106 74 Αθήνα, από 10:00-14:00 ή από το διαδίκτυο στη διεύθυνση bodossaki.gr

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2103237804 & 2103237973.