Ίδρυμα Μποδοσάκη: Σεμινάρια Βιολογίας και Ιατρικής

Από Γ. Τσαλίκης 7 Απριλίου 2010

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία γόνιμης επικοινωνίας ανάμεσα στους ομιλητές και στο ακροατήριο με διαλόγους εστιασμένους σε επιλεγμένα θέματα αιχμής, όπως η ρύθμιση της μεταγραφής του DΝΑ, η μοριακή βιολογία καρκίνου και διαβήτη, η αναπτυξιακή βιολογία του νευρικού συστήματος, τα βλαστοκύτταρα, η γονιδιωματική και η βιοπληροφορική.

Έμφαση θα δοθεί στις συζητήσεις με τους φοιτητές, τόσο κατά την διάρκεια όσο και μετά το πέρας κάθε ομιλίας. Επίσης, για πιό εκτεταμένες συζητήσεις πάνω σε προβλήματα, δύο διαφορετικά πακέτα που θα περιέχουν επιστημονικές εργασίες από τη διεθνή βιβλιογραφία και σχετικές ερωτήσεις (problem sets) θα διανεμηθούν ηλεκτρονικά στους φοιτητές περίπου δύο μήνες πριν από τη διεξαγωγή των σεμιναρίων. Για τις συζητήσεις, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει γραπτές απαντήσεις στις ερωτήσεις. Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας αποσκοπεί στην υπόδειξη τρόπων εξοικείωσης με τη βιβλιογραφία, με την ελπίδα ότι αυτό θα διευκολύνει τη μελλοντική αυτενέργεια των φοιτητών, δεδομένου ότι η ποσότητα των πληροφοριών στο χώρο της Βιολογίας εξακολουθεί να αυξάνεται με τρόπο εκρηκτικό,

Για να εξυπηρετήσουν το σκοπό τους, οι ομιλίες και οι συζητήσεις θα γίνουν αναπόφευκτα στην Αγγλική γλώσσα, και οι φοιτητές θα πρέπει να ετοιμάσουν τις γραπτές απαντήσεις τους στα προβλήματα επίσης στα αγγλικά.
Σε αυτόν τον κύκλο σεμιναρίων, ομιλητές θα είναι επιστήμονες που έχουν διακριθεί στον τομέα τους ή που έχουν τιμηθεί με Επιστημονικό Βραβείο του Ιδρύματος για την εξαιρετική τους επίδοση.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στον συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου Mare Nostrum Hotel Thalasso στη Βραυρώνα Αττικής, όπου και θα διαμείνουν οι ομιλητές και οι ακροατές.
Ημερομηνία άφιξης 5/9/2010 και ημερομηνία αναχώρησης 9/9/2010 (4 διανυκτερεύσεις).
Το σεμινάριο θα αρχίσει το απόγευμα της Κυριακής, 5ης Σεπτεμβρίου 2010 και θα τελειώσει το βράδυ της Τετάρτης, 8ης Σεπτεμβρίου 2010. Η άφιξη και εγγραφή όσων συμμετέχουν θα πρέπει να γίνει την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου από τις 2.00μμ έως τις 4.00μμ.
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη θεωρεί ότι πρέπει να διαμορφωθεί, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των Σεμιναρίων, ένα κατάλληλο κλίμα που θα εξασφαλίσει την αμέριστη προσοχή των φοιτητών και θα διευκολύνει περαιτέρω συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων στο περιθώριο των ομιλιών. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η προσέλευση συνοδών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή επί πτυχίω φοιτητές πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού των κλάδων των Θετικών Επιστημών και της Ιατρικής, Έλληνες κατά την ιθαγένεια ή το γένος.
Οι μεν πτυχιούχοι πρέπει να συγκεντρώνουν γενική βαθμολογία πτυχίου από 8,00 και άνω ή αντίστοιχη του εξωτερικού, οι δε επί πτυχίω τουλάχιστον 8,00 μέσο όρο βαθμολογίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Ιδρύματος αίτηση συμμετοχής που να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
» Βιογραφικό Σημείωμα (στο οποίο να περιλαμβάνεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
» Αντίγραφο πτυχίου και βαθμό αποφοίτησης για τους πτυχιούχους ή βεβαίωση μέσης βαθμολογίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τους επί πτυχίω φοιτητές
» Αποδεικτικό άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
» Μία τουλάχιστον συστατική επιστολή καθηγητού του πανεπιστημίου όπου
φοιτά ή έλαβε το πτυχίο του ο υποψήφιος.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η 15η Μαΐου 2010.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα υπερβεί τους 35. Η επιλογή θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή του Ιδρύματος και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στις 15 Ιουνίου 2010.
Επειδή δεν υπάρχει σημαντική θεματική επικάλυψη με τον πρώτο κύκλο Σεμιναρίων του 2009, φοιτητές που συμμετείχαν στον πρώτο αυτό κύκλο μπορούν να ξανακάνουν αίτηση αν το επιθυμούν, αλλά θα γίνουν δεκτοί για δεύτερη φορά μόνο αν δεν συμπληρωθούν οι θέσεις από τους συμμετέχοντες για πρώτη φορά.

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα καλύψει πλήρως το κόστος διαμονής και εστίασης των συμμετεχόντων στο ξενοδοχείο. Επιπλέον, θα καταβάλει στον κάθε συμμετέχοντα τα ακόλουθα ποσά για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησής του:
Προερχόμενοι από απόσταση μικρότερη των 100 χλμ. οδικώς: € 50
Προερχόμενοι από απόσταση μεγαλύτερη των 100 χλμ. οδικώς: € 100
Η καταβολή της αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο ενδιαφερόμενος στη Γραμματεία του Ιδρύματος.
Αν υπάρχουν φοιτητές που πρέπει να ταξιδέψουν αεροπορικώς, το Ίδρυμα θα φροντίσει για την έκδοση εισιτηρίων, εφόσον οι συμμετέχοντες ενημερώσουν το Ίδρυμα για τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησής τους μέχρι τις 08/07/2010.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ