Η Adobe εξελίσει τις εφαρμογές Web

Από Γ. Τσαλίκης 30 Μαρτίου 2010

Πρόκειται για τα Flash Builder 4, ColdFusion Builder και Flash Platform Social Service.

Flash Builder 4 για ταχύτερη ανάπτυξη πλούσιων εφαρμογών Internet

• Το Flash Builder 4 (πρώην Adobe Flex® Builder™) είναι επαγγελματικό εργαλείο βασισμένο σε Eclipse για ανάπτυξη πλούσιων εφαρμογών Internet πολλαπλής πλατφόρμας (RIAs) και περιεχομένου με χρήση ανοιχτού πλαισίου Flex. Οι δημιουργοί περιεχομένου και εφαρμογών μπορούν να χτίζουν διαισθητικές εφαρμογές που επιτρέπουν σε πελάτες, συνεργάτες και εργαζομένους να αντιλαμβάνονται καλύτερα και να χρησιμοποιούν δεδομένα, γεγονός που τους οδηγεί σε βελτιωμένα επίπεδα παραγωγικότητας, ικανοποίησης και αποτελεσματικότητας.

• Το Flash Builder 4 επιταχύνει την ανάπτυξη και τον έλεγχο των RIAs και του περιεχομένου, παρέχοντας νέες και βελτιωμένες δυνατότητες κωδικοποίησης και ελέγχου, ενώ επιτρέπει στους δημιουργούς εφαρμογών και σχεδιαστές να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας το Adobe® Creative Suite®.

• Το Flash Builder 4 επιτρέπει ενισχυμένη συνδεσιμότητα με ποικίλα προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων PHP, ColdFusion, Java και Adobe® LiveCycle®) και εύκολη ενδοσκόπηση και κατανάλωση υπηρεσιών που βασίζονται σε REST και SOAP.

Open source Flex 4 για νέα επίπεδα εκφραστικότητας

• Το ανανεωμένο open source Flex 4 framework περιλαμβάνει ένα νέο στοιχείο αρχιτεκτονικής για RIAs εξασφαλίζοντας πλήρη διαχωρισμό εμφάνισης και λειτουργικότητας, ώστε να μπορούν να μεταβάλλονται ανεξάρτητα.

• Η νέα αρχιτεκτονική με κωδικό όνομα Spark, βασίζεται στην υπάρχουσα αρχιτεκτονική MX, παρέχοντας ένα πολύ πιο αποτελεσματικό μηχανισμό, προκειμένου οι σχεδιαστές και οι δημιουργοί εφαρμογών να συνεργάζονται για τον έλεγχο της εμφάνισης των Flex εφαρμογών.

Flash Platform για καινοτομία σε εφαρμογές Web σε υπολογιστές και άλλες συσκευές

• Το Flash Builder 4 εμφανίζεται στην αγορά πριν από το πολυαναμένομενο Flash Player 10.1, που θα είναι διαθέσιμο το πρώτο μισό του 2010.

• Τα Flash Player 10.1 και Adobe® AIR® 2, που για την ώρα είναι διαθέσιμα μόνο σε beta, επιτρέπουν σε σχεδιαστές και δημιουργούς εφαρμογών να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό, χαρακτηριστικά, πλαίσια, εργαλεία και υπηρεσίες για να δημιουργούν πολύ εκφραστικές εφαρμογές, περιεχόμενο και video για browser τόσο σε υπολογιστές σήμερα όσο και σε άλλες κινητές πλατφόρμες στο μέλλον.

(δελτίο τύπου)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ