Υποτροφία από το Ίδρυμα Αρναούτης στο τομέα της ηλεκτρονικής – πληροφορικής

Από Γ. Τσαλίκης 28 Μαρτίου 2010

Το ίδρυμα Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης προκηρύσσει την απονομή υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης ή της Βορείου Αμερικής) για το ακαδημαϊκό έτος 2009 / 2010 στον τομέα της ηλεκτρονικής, της πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου.

Η υποτροφία απονέμεται σε πτυχιούχους ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στους κλάδους αυτούς με διάκριση (Άριστα ή Λίαν Καλώς σε περίπτωση μη εμφάνισης αριστούχων). Απαραίτητη η άρτια γνώση της γλώσσας της χώρας των σπουδών. Ηλικία υποψηφίων μέχρι 30 ετών. Αποκλείονται οι υπότροφοι που έχουν λάβει υποτροφία από άλλη πηγή.

Η υποτροφία καλύπτει χρονική περίοδο έως και δύο ετών και το ύψος της ανέρχεται σε 6.000 Ευρώ ετησίως.

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν στην Αγγλική γλώσσα, και να σταλούν στην κ. Αρναούτη μέχρι την 20.4.2010 συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές που θα πραγματοποιηθούν. Η διεύθυνση της κ. Αρναούτη στο Λονδίνο:

Mrs. Ν. Arnaoutis, 7 Redington Road, London NW3 7QX United Kingdom.

Η κ. Αρναούτη θα βρίσκεται στην Αθήνα 22-31 Μαϊου 2010 για να περάσει τους υποψήφιους από συνέντευξη.

Περισσότερα: http://www.arnaoutisfoundation.com/