3 Υποτροφίες από το ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 27 Μαρτίου 2010

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει, για το Πανεπιστημιακό έτος 2009,   σε 3 διαφορετικούς ιατρικούς κλάδους.

Α) Κληροδοτήματος Γεωργίου Παπανικολάου, στη Βιολογία, Ιατρική ή και στις δύο επιστήμες. Το ποσό του βραβείου ανέρχεται σε Ευρώ 2.934,70. Διαβάστε την προκύρηξη

B) Διαγωνισμό για την απονομή βραβείου με την επωνυμία «Βραβείο Βασιλείου Μαλάμου» ποσού Ευρώ 1.000,00, από τα έσοδα της Δωρεάς Ελλης Χας Βασ. Μαλάμου, Ειρήνης Τσούνη-Μαλάμου και Κων/νου Μαλάμου, σε ιατρό, απόφοιτο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, ηλικίας μέχρι 35 ετών, για αδημοσίευτη πρωτότυπη ερευνητική εργασία στον τομέα της παθολογίας. Διαβάστε την προκύρηξη

Γ) Διαγωνισμό για την απονομή βραβείου με τίτλο «Άθλον Βασιλείου Μαλάμου» ποσού Ευρώ 3.150,00, από τα έσοδα της Δωρεάς Ελλης Χας Βασ. Μαλάμου, Λίνας Τσαλδάρη και Σπύρου Μαλάμου, στην καλλίτερη εκδοθείσα ή ανέκδοτη μελέτη ερευνητικού χαρακτήρα στον τομέα των επιδημιολογικών νόσων. Διαβάστε την προκύρηξη