Υποτροφία από το ΕΚΠΑ στις επιδημιολογικές νόσους

Από Γ. Τσαλίκης 27 Μαρτίου 2010

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει για το Πανεπιστημιακό έτος 2008-09, διαγωνισμό για την απονομή βραβείου με τίτλο «Άθλον Βασιλείου Μαλάμου» ποσού Ευρώ 3.150,00, από τα έσοδα της Δωρεάς Ελλης Χας Βασ. Μαλάμου, Λίνας Τσαλδάρη και Σπύρου Μαλάμου, στην καλλίτερη εκδοθείσα ή ανέκδοτη μελέτη ερευνητικού χαρακτήρα στον τομέα των
επιδημιολογικών νόσων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις εργασίες τους σε τρία (3) αντίτυπα, με αίτηση, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο-Παν/μίου 30) μέσα σε έξη (6) μήνες από την πρώτη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο (μέχρι 9-4-2010)

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων – Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου 17 και Χρ. Λαδά 6,τηλ.210.368.9131-4)