Υποτροφίες Από το Ίδρυμα Γουλανδρή

Από Γ. Τσαλίκης 15 Μαρτίου 2010

Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή προκηρύσσει το εικοστό έκτο κατά σειρά πρόγραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών εξωτερικού για τους εξής κλάδους:

1. Ιστορία της Τέχνης με έμφαση στη Λατινική Αμερική
2. Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία
3. Ζωγραφική και Νέες Τεχνολογίες

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικώς στους αριθμούς
210 72.52.895-6 σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες (9:00-17:00) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος .

Η υποτροφία συνίσταται στην χορήγηση μηνιαίου χρηματικού ποσού 1.500€ και παρέχεται για ένα ακαδημαϊκό έτος (1η Οκτωβρίου – 31 Ιουλίου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά ορίζεται η
31η Μαρτίου 2010 (διεύθυνση: Αραβαντινού 6, 106 74 Αθήνα).