Eρευνα της Grand Solutions | Κατά πόσο επηρέασε ο νέος νόμος για το κάπνισμα

Από Γ. Τσαλίκης 13 Μαρτίου 2010

Στα πλαίσια έρευνας του Τμήματος Συμβούλων Εργασίας & Προσωπικού της εταιρείας GRAND SOLUTIONS A.E. που διεξήχθη από την 1η Οκτωβρίου του 2009 έως την 31η Ιανουαρίου του 2010, διερευνήθηκε η οπτική των υποψήφιων εργαζομένων αλλά και των επιχειρήσεων αναφορικά με την εφαρμογή του Νόμου της απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλους τους χώρους εργασίας που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα από την 1η Ιουλίου του 2009. Στην έρευνα συμμετείχαν 244 υποψήφιοι εργαζόμενοι και 52 εκπρόσωποι επιχειρήσεων. Για τη συλλογή των δεδομένων συμπληρώθηκε (ανώνυμα) από την κάθε ομάδα ένα ξεχωριστό ερωτηματολόγιο.

Ποια ήταν η πολιτική της επιχείρησης πριν την 1η Ιουλίου 2009;

Από τις απαντήσεις των υποψήφιων εργαζομένων φάνηκε πως η πολιτική της εταιρείας- εργοδότη τους πριν την εφαρμογή του Νόμου απαγόρευσης του καπνίσματος ήταν η εξής: σε ένα ποσοστό 43,3% επιτρεπόταν το κάπνισμα σε όλους τους χώρους εργασίας, σε ένα 39,6% επιτρεπόταν το κάπνισμα μόνο σε έναν ειδικό χώρο εντός του κτηρίου, ενώ ένα 17,2% απάντησε ότι επιτρεπόταν το κάπνισμα μόνο εκτός κτηρίου. Αντίστοιχη τάση διαφάνηκε και στις απαντήσεις των εκπροσώπων των εταιρειών.

Τι άλλαξε μετά την εφαρμογή του Νόμου;

Οι μισές σχεδόν εταιρείες (45,8%) ανέφεραν ότι άλλαξαν την πολιτική τους μετά την 1η Ιουλίου ’09. Σε αυτές που επιτρεπόταν το κάπνισμα σε όλους τους χώρους τους και προχώρησαν σε αλλαγή μετά την 1η Ιουλίου, βάσει των απαντήσεων των εργαζομένων τους, φάνηκε ότι στο 42,5% το κάπνισμα επιτρέπεται πλέον μόνο σε ειδικό χώρο εντός του κτηρίου και στο 57,5% επιτρέπεται μόνο εκτός κτηρίου.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν και το εύρημα ότι στις εταιρείες που δεν έκαναν καμία αλλαγή, η πολιτική που εφαρμόζουν ακόμα και σήμερα, σύμφωνα με τους εργαζομένους τους, είναι ότι σε ποσοστό 29,6% το κάπνισμα επιτρέπεται παντού, στο 38% υπάρχει ειδικός χώρος εντός του κτηρίου, ενώ στο 32,4% επιτρέπεται μόνο εκτός του κτηρίου της επιχείρησης. Αντίστοιχες τάσεις διαγράφηκαν και στο δείγμα των εκπροσώπων των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Επίσης εντυπωσιακό ήταν το αποτέλεσμα ότι τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εκπρόσωποι των εταιρειών ανέφεραν (σε ποσοστά 92, 2% και 86,5% αντίστοιχα) ότι η εταιρεία τους δεν έδωσε κανένα απολύτως κίνητρο στους εργαζόμενους καπνιστές της ώστε να διακόψουν το κάπνισμα.

Ποια είναι η αντίληψη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων σχετικά με τη νέα νομοθετική ρύθμιση;

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι εργαζόμενοι στην πλειοψηφία τους (59,7%) συμφωνούν απόλυτα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση απαγόρευσης του καπνίσματος στους εργασιακούς χώρους και, επιπρόσθετα, σχεδόν οι μισοί (46,4%) δε θεωρούν καθόλου ρατσιστική εναντίoν των καπνιστών την πολιτική αυτή. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών ήταν ακόμα πιο απόλυτοι σε ό,τι αφορά τη συμφωνία τους με το νέο Νόμο (72%) και το μη ρατσιστικό χαρακτηρισμό του (62%).

Επιπλέον όταν οι τελευταίοι κλήθηκαν να απαντήσουν εάν ρωτούν έναν υποψήφιο εργαζόμενό τους στη συνέντευξη επιλογής εάν καπνίζει, οι περισσότεροι (78%) είπαν πως όχι. Εξάλλου, οι πιο πολλοί ανέφεραν πως κάτι τέτοιο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση (73,5%) κριτήριο πρόσληψης ενός εργαζομένου. Ωστόσο, η μη συμμόρφωσή του με το μέτρο της απαγόρευσης του καπνίσματος θα μπορούσε σε κάποιο βαθμό να αποτελέσει κριτήριο απόλυσης του. Μάλιστα, σε περίπτωση παράβασης του Νόμου, οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι των εταιρειών συμφωνούν (σε ποσοστό 74,1% και 55,6% αντίστοιχα) πως τα πρόστιμα πρέπει να βαρύνουν τόσο τον εργοδότη όσο και τον εργαζόμενο.

Γενικά συμπεράσματα

Η εφαρμογή του νέου νόμου κατά του καπνίσματος δεν επέφερε τελικά δραστικές αλλαγές στην πολιτική όλων των εταιρειών σχετικά με το κάπνισμα. Στις μισές σχεδόν δεν επήλθε καμία μεταβολή, που σημαίνει ότι ακόμη και σήμερα αρκετοί από τους εργαζόμενους καπνιστές που νιώθουν την ανάγκη να καπνίσουν εν ώρα εργασίας (62,5%) απολαμβάνουν το τσιγάρο τους ελεύθερα στους χώρους των γραφείων. Ενθαρρυντικά ωστόσο είναι τα δείγματα από εκείνες τις εταιρείες οι οποίες εναρμονίστηκαν στις απαιτήσεις του νέου νόμου απαγορεύοντας το κάπνισμα εντός του κτηρίου ή προβλέποντας ειδικό χώρο για τους καπνιστές.

Γενικά θα λέγαμε πως παρατηρήθηκε μία σύγκλιση στις απαντήσεις των εργαζομένων και των εκπροσώπων των εταιρειών σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις. Αξιοσημείωτη ήταν η διαφορά τους σε ό,τι αφορά στον αριθμό των διαλειμμάτων για κάπνισμα που θεωρούν δικαιολογημένα για έναν εργαζόμενο. Σε αντίθεση με αυτό που αναμέναμε, οι εργαζόμενοι ήταν πιο αυστηροί από τους εργοδότες, επιτρέποντας στις περισσότερες περιπτώσεις (63,4%) ένα με τρία διαλείμματα. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών ωστόσο απάντησαν πως επιτρέπουν στο προσωπικό τους (σε ποσοστό 43, 6%) να κάνουν εν ώρα εργασίας όσα διαλείμματα επιθυμούν για να καπνίσουν.

(Δελτίο Τύπου)