Δεν θα κλείσουν τα ΤΕΙ μετά τις δεσμεύσεις

Από Γ. Τσαλίκης 13 Μαρτίου 2010

Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι πρόεδροι των ΤΕΙ που συνεδρίασαν σήμερα στη Λαμία από τη δέσμευση του υφ. Παιδείας Γιάννη Πανάρετου ότι «τα ΠΔ για την αναγνώριση των όλες τις ειδικότητες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη του επομένου ακαδημαϊκού έτους» .

Ετσι τα ΤΕΙ θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, καθώς οι πρόεδροι των Ιδρυμάτων δεν θα τα κλείσουν, αφού

H 41η Σύνοδος Προέδρων – Αντιπροέδρων των ΤΕΙ κατέληξε στα εξής :

1. Θεωρεί απαράδεκτες και δεν αποδέχεται διατάξεις σε βάρος των πτυχιούχων ΤΕΙ σε πρόσφατα σχέδια νόμου που αφορούν στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με ένταξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τους ενεργειακούς επιθεωρητές των κτιρίων τα οποία αποκλείουν τους πτυχιούχων μας, απαιτεί την άμεση τροποποίησή τους και ζητά την άμεση προς τούτο παρέμβαση του Πρωθυπουργού.

2. Αποδέχεται την εισήγηση της μικτής επιτροπής της Συνόδου για την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των ΤΕΙ και εμμένει στην έκδοση των Π.Δ. όπως αυτά εγκρίθηκαν από το ΣΑΤΕ μέχρι το Δεκέμβριο 2008. Τα εν λόγω Π.Δ. με βάση του άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 3794/09 εξαιρούνται από την ανάγκη γνωμοδότησης του ΣΑΠΕ. Θεωρεί σημαντική τη δέσμευση του κου Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στη Σύνοδο για ολοκλήρωση της διαμόρφωσης των Π.Δ. μέχρι τέλος Ιουνίου και την έκδοσή στους πριν την έναρξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Θεωρεί επίσης σημαντική τη δήλωση του, ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δεν θα αποδεχθεί διαφωνία συναρμοδίων υπουργείων για συντεχνιακούς λόγους. Η Σύνοδος θα καθορίσει τη μελλοντική στάση της από την τήρηση των παραπάνω στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού κεκτημένου και τα Ευρωπαϊκής πρακτικής διαφορετικά θα προσφύγει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Απαιτεί την ένταξη των πτυχιούχων ΤΕΙ στο ίδιο επίπεδο με αυτό των πτυχιούχων του Πανεπιστημιακού Τομέα ίσης διάρκειας φοίτησης.

4. Θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου σε όλες διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού της εκπαίδευσης και έρευνας όπως και σε επιτροπές ή όργανα λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν.

και ο υφυπουργός ανακοίνωσε πως:

Ο υφ. Παιδείας, μιλώντας στη Σύνοδο ανακοίνωσε τα εξής:

1.Μέσα στις επόμενες μέρες, συνάντηση με συμμετοχή εκπρόσωπου της Συνόδου των Πρυτάνεων, εκπρόσωπου της Συνόδου των ΤΕΙ, τους Προέδρους του ΤΕΕ ,της ΕΕΤΕΜ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Οικονομικού Επιμελητηρίου, του Δικηγορικού Συλλόγου, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί των Προεδρικών Διαταγμάτων.

2.Πριν από το τέλος Μαρτίου, θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους και θα τεθούν σε διαβούλευση τα νέα σχέδια ΠΔ.

3.Πριν από το τέλος Ιουνίου, θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση τα Συμβούλια Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για να διατυπώσουν την γνώμη τους επί των σχεδίων, όπως απαιτεί ο νόμος.

4.Τα ΠΔ για όλες τις ειδικότητες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη του επομένου ακαδημαϊκού έτους.

Ο υφ. Παιδείας αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχει κάνει μέχρι σήμερα σε σχέση με την έκδοση των Π.Δ. που εκκρεμούν και ανακοίνωσε την επαναδιατύπωση των σχεδίων Π.Δ. με βάση τις εξής αρχές :

1.Οι Πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. θα έχουν δικαίωμα ευρείας επαγγελματικής δραστηριοποίησης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα με δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης στα πλαίσια και της Δια Βίου Μάθησης με αξιόπιστες διαδικασίες.

2. Θα μπορούν να δραστηριοποιούνται σε μελέτες, εκτιμήσεις, επιβλέψεις, συντηρήσεις, κατασκευές, αξιολογήσεις, κλπ. ατομικά ή/και σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες.

3. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος θα χορηγείται από διευρυμένο φορέα (π.χ. διευρυμένο ΤΕΕ ή διευρυμένο Οικονομικό Επιμελητήριο) με διαδικασίες που θα ορισθούν.

4. Η επαγγελματική εξέλιξη στα διάφορα επίπεδα ευθύνης, π.χ. συνήθη έργα, και προχωρημένα έργα θα γίνεται μετά από πιστοποίηση των απαραίτητων γνώσεων και εμπειρίας στο πλαίσιο προσόντων και τους φορείς.

Η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων (Master και Διδακτορικού) είναι προφανές ότι θα λαμβάνεται υπ’ όψιν παράλληλα ή σε συνδυασμό και με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο.

5. Στα υπό έκδοση ΠΔ, λαμβάνεται υπόψη το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και οι διεθνείς Πρακτικές.

6. Προβλέπεται η ίδρυση ενιαίου φορέα, (π.χ. φορέα για τους Μηχανικούς), ο οποίος θα επιλαμβάνεται στην πράξη των ανωτέρω θεμάτων, όπως τα όρια και το επίπεδο τεχνικής ευθύνης.

Η εξέλιξη σε επίπεδα ευθύνης κατοχυρώνεται αξιοκρατικά μέσα από Διαπίστευση με ευθύνη του ως άνω φορέα.

7. Καταβάλλεται προσπάθεια εναρμόνισης των Επαγ/κών Δικ/των υπό τη νέα αυτή αντίληψη με την ισχύουσα νομοθεσία, π.χ. κατηγοριοποίηση έργων κατά ΝΕΑΚ.

Πηγή