Λειτουργία νέων Τμημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Από Γ. Τσαλίκης 10 Μαρτίου 2010

Το μηχανογραφικό δελτίο που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 θα περιλαμβάνει

Α) 16 νέα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Β) 14 Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τη νέα τους ονομασία λόγω μετονομασίας παλαιών Τμημάτων

Α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 16 ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ

1) Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Λήμνο  εντάσσεται στο 3ο επιστημονικό πεδίο.

2) Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα την Κομοτηνή εντάσσεται στο 1ο επιστημονικό πεδίο.

3) Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα την Κομοτηνή εντάσσεται στο 5ο επιστημονικό πεδίο.

4) Το Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη εντάσσεται στο 3ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα του τομέα Υγείας και Πρόνοιας των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 9 των ΤΕΕ.

5) Το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Καλαμάτας με έδρα την Καλαμάτα εντάσσεται στο 3ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα του τομέα Υγείας και Πρόνοιας των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 9 των ΤΕΕ.

6) Το Τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα των τομέων Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογικού, Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ, Ναυτικού Πλοιάρχων και Ναυτικού Μηχανικών των ΕΠΑΛ – Α΄ και στις ομάδες 2,3,11,13 των ΤΕΕ.

7) Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Πάτρας με έδρα την Αμαλιάδα εντάσσεται στο 5ο επιστημονικό πεδίο , στην ομάδα του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 7 των ΤΕΕ.

8) Το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΤΕΙ Λάρισας με έδρα την Καρδίτσα εντάσσεται στο 3ο επιστημονικό πεδίο , στην ομάδα των τομέων Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Υγείας και Πρόνοιας των ΕΠΑΛ – Α΄ και στις ομάδες 8,9,12  των ΤΕΕ.

9) Το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Λάρισας με έδρα τα Τρίκαλα εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο , στην ομάδα Δομικών Έργων των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 6  των ΤΕΕ.

10) Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με έδρα τη Λευκάδα εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο , στην ομάδα των τομέων Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ  των ΕΠΑΛ – Α΄ και στις ομάδες 2,11 των ΤΕΕ.

11) Το Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με έδρα τη Ζάκυνθο εντάσσεται στο 1ο και 4ο επιστημονικό πεδίο , στην ομάδα των τομέων  Εφαρμοσμένων Τεχνών , Οικονομίας και Διοίκησης των ΕΠΑΛ – Α΄ και στις ομάδες 4,7 των ΤΕΕ.

12) Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά εντάσσεται στο 5ο επιστημονικό πεδίο , στην ομάδα Οικονομίας  και Διοίκησης των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 7 των ΤΕΕ.

13) Το Τμήμα Επιχειρησιακής Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά εντάσσεται στο 4ο και 5ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα των τομέων Οικονομίας και Διοίκησης και Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ – Α΄ και στις ομάδες 7,11 των ΤΕΕ.

14) Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Σερρών με έδρα τις Σέρρες εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 4 των ΤΕΕ. Για την εισαγωγή στο Τμήμα απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».

15) Το Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Κρήτης με έδρα τον Άγιο Νικόλαο εντάσσεται στο 4ο και 5ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα των τομέων Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ – Α΄ και στις ομάδες 7,11 των ΤΕΕ.

16) Το Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Καβάλας με έδρα τη Δράμα εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 8 των ΤΕΕ.

Β) ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 14 ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1) Το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών μετονομάζεται σε Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών.

2) Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.

3) Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.

4) Το Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.

5) Το Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων μετονομάζεται σε Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας.

6) Το Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων μετονομάζεται σε Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων.

7) Το Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας του ΤΕΙ Καλαμάτας  μετονομάζεται σε Τμήμα Βιολογικών  Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας.

8) Το Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων του ΤΕΙ Καλαμάτας μετονομάζεται σε Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων.

9) Το Τμήμα Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων  του ΤΕΙ Λάρισας  μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων.

10) Το Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας του ΤΕΙ Κρήτης   μετονομάζεται σε Τμήμα Βιολογικών  Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας.

11) Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων του ΤΕΙ Μεσολογγίου μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων.

12) Το Τμήμα Ιχθυοκομίας – Αλιείας του ΤΕΙ Μεσολογγίου μετονομάζεται σε Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης.

13) Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  μετονομάζεται σε Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων.

14) Το Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου μετονομάζεται σε Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.