Υποτροφίες από το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Από Γ. Τσαλίκης 7 Μαρτίου 2010

Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού και ερευνητές.

Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερις μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ελλάδα θα τους δοθεί μέχρι 6.000 ευρώ στον καθένα, σε οκτώ μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Εξωτερικό θα τους δοθεί 12.000 ευρώ στον καθένα και σε τέσσερις ερευνητές θα τους δοθεί μέχρι 6.000 ευρώ στον καθένα , καθώς και σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, στον τομέα της εδαφομηχανικής, στη μνήμη του Σταύρου Χριστούλα και σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή ερευνητή, στον τομέα της ιστορίας στη μνήμη του Φίλιππου Ηλιού .

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και υπόδειγμα αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ιδρύματος www.ipep-gr.org

Ημερομηνία λήξεως προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 16.4.2010

Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
Λυσικράτους 12, Πλάκα, τηλ : 210. 32 28 922, fax: 210. 32 53 461, e-mail: info@ipep-gr.org

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ