Όχι για νέο πανεπιστημιακό τμήμα στην Καστοριά!

Από Γ. Τσαλίκης 18 Φεβρουαρίου 2010

Το νέο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με έδρα την Καστοριά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν θα λειτουργήσει, επειδή δεν διαθέτει καθηγητικό προσωπικό, υποδομές, συγγράμματα και πρόγραμμα, αναφέρει ανακοίνωση του υπ. Παιδείας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου έχει ως εξής:

«Όπως έχουμε δηλώσει και δεσμευθεί επανειλημμένως καμία νέα σχολή, κανένα νέο τμήμα δεν θα λειτουργήσει αν δεν διαθέτει καθηγητικό προσωπικό, υποδομές, συγγράμματα και πρόγραμμα.

Η συγκεκριμένη σχολή δεν διαθέτει τις παραπάνω προϋποθέσεις για αυτό και δεν εντάσσεται στο μηχανογραφικό».