Πιο εξοικειωμένα τα νέα παιδιά με τις τεχνολογίες

Από Γ. Τσαλίκης 15 Φεβρουαρίου 2010

Οι υπολογιστές, το Internet και τα κινητά τηλέφωνα έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των παιδιών ηλικίας 8-15 ετών στη χώρα μας, τα οποία είναι απόλυτα εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Όπως προκύπτει από πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, 10λεπτης διαρκείας και με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας, σε 696 παιδιά ηλικίας 8-15 ετών που διενεργήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2008 για λογαριασμό του Παρατηρητηρίου για την Κ.τ.Π. το 85% των παιδιών αυτής της ηλικίας χρησιμοποιούν υπολογιστή και σχεδόν τα μισά από αυτά (54%) τον χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση. Όσο για το Internet, οι βασικοί λόγοι που μπαίνουν σε αυτό τα παιδιά είναι για να παίξουν, να κατεβάσουν παιχνίδια και φωτογραφίες ενώ συχνά αναζητούν πληροφορίες για τα μαθήματά τους και χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Τέλος κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιεί το 72% των παιδιών και το ποσοστό ανεβαίνει στο 94% στα μεγαλύτερα (12-15 ετών). Η συντριπτική πλειοψηφία έχουν κινητό με κάρτα.

Γενικά από τις μετρήσεις διαπιστώνεται ότι το επίπεδο της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου από τα παιδιά είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με τους ενήλικες, ενώ οι ηλεκτρονικές τους δεξιότητες αποκτήθηκαν κυρίως με τη βοήθεια συγγενών και φίλων.

apogevmatini.gr