Ψευδή στοιχεία έστελνε το Υπουργείο Παιδείας στον ΟΟΣΑ

Από neolaia.gr Team 14 Φεβρουαρίου 2010

Ψευδή στοιχεία που εμφάνιζαν ιδανική την κατάσταση της εκπαίδευσης έστελνε τα τελευταία χρόνια έστειλε στο Διεθνές Δίκτυο Εκπαιδευτικών Δεικτών του ΟΟΣΑ το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Ελευθεροτυπίας». Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, το σχολικό έτος 2005-2006 οι μαθητές δεν έχασαν κανένα μάθημα και τα σχολεία δεν έκλεισαν ούτε μία ημέρα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι διαφορές προέκυψαν όταν φέτος το υπουργείο, για να στείλει τα στοιχεία στον ΟΟΣΑ του σχολικού έτους 2007-2008 έκανε συγκρίσεις με την τελευταία φορά (κατά τη σχολική χρονιά 2005-2006) που είχαμε ξαναστείλει στοιχεία στον διεθνή οργανισμό.

Εκεί παρατηρήθηκαν μεγάλες αποκλίσεις, οι οποίες δύσκολα μπορούν να δικαιολογηθούν. Όλοι οι δείκτες έδειχναν ότι στη χώρα μας τα σχολεία λειτουργούν συνεχώς και ότι όλα α Ελληνόπουλα από επτά έως δεκαπέντε ετών φοιτούν στα σχολεία, σε ποσοστό σχεδόν 100%.

«Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Παιδείας πρόκειται για επικοινωνιακό τρικ: Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται κάθε Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο από τον διεθνή οργανισμό και τυγχάνουν μεγάλης απήχησης εγχώριο και ξένο τύπο» σημειώνει η εφημερίδα.

Αναλυτικά:

Εργασία εκπαιδευτικών

Για τη σχολική χρονιά 2007-8 οι εκπαιδευτικές-διδακτικές εβδομάδες (οι εβδομάδες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν τους μαθητές, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές οι εξετάσεις) της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπολογίστηκαν σε 36, αφού τα μαθήματα διεξάγονται από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 13 Ιουνίου, αφαιρώντας τις διακοπές 4 εβδομάδων των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η αντίστοιχη διάρκεια για το 2005-6 φτάνει τις 40 εβδομάδες, αφού δεν είχαν αφαιρεθεί οι ημέρες των διακοπών. Για τα γυμνάσια και τα λύκεια, ενώ το σύνολο των διδακτικών εβδομάδων για το 2007-8 είναι 32, το 2005-6 υπολογίστηκαν σε 38.

Για τον υπολογισμό της συνολικής εργασίας των εκπαιδευτικών στο σχολείο, υπολογίζονται και εβδομάδες που περιέχουν μη διδακτικό χρόνο, κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί απασχολούνται σε ετήσιες εξετάσεις, διοικητικά καθήκοντα κ.λπ. Το 2007-8 οι συνολικές εβδομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών υπολογίζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε 38, το 2005-6 υπολογίστηκαν σε 40. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπολογίζονται σε 39 εβδομάδες, ενώ υπολογίστηκαν στις 38.

Όσον αφορά τον αριθμό των ωρών υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία, ενώ βάσει του νόμου οφείλουν να εργάζονται μέχρι 6 ώρες την ημέρα, δηλαδή 30 ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων του 2005-6, το ωράριο του εκπαιδευτικού έχει υπολογιστεί με βάση τις 37,5 ώρες που εργάζεται ένας δημόσιος υπάλληλος.

Ωστόσο, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει μείωση του διδακτικού ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια διδακτικής προϋπηρεσίας για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γι’ αυτό, στην επεξεργασία των στοιχείων, χρησιμοποιείται ο μέσος όρος διδακτικών ωραρίων για κάθε βαθμίδα. Έτσι, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων 2007-8, οι νηπιαγωγοί εργάζονται 4 ώρες ημερησίως, δηλαδή 20 ώρες την εβδομάδα. Σύμφωνα όμως με τα προηγούμενα στοιχεία, εργάζονται 25 διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν κατά μέσον όρο 18,5 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, ενώ με τα στοιχεία του 2005-6, εργάζονταν 21 διδακτικές ώρες.

Μαθητικός πληθυσμός

Ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού που πηγαίνει στο σχολείο και είναι από 7 έως 15 ετών. Τα στοιχεία 2007-8 δείχνουν ότι το 95% των παιδιών 7 ετών φοιτά στη Β’ δημοτικού, ενώ στα στοιχεία του 2005-6 φαίνεται το 100%. Το 94% των παιδιών 8 ετών πηγαίνει στην Γ’ δημοτικού ενώ τα παλαιότερα στοιχεία δείχνουν και εδώ 100%.

Το 94% των παιδιών 9 ετών πηγαίνει στην Δ’ δημοτικού, αλλά στα παλαιότερα στοιχεία φαίνεται πάλι το 100%. Το 94% των παιδιών 10 ετών πηγαίνει στην Ε’ δημοτικού και το 93% των παιδιών 11 ετών πηγαίνει στην ΣΤ’ τάξη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2005-6, και στις δύο αυτές τάξεις φοιτά το 100% των παιδιών.

Μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στο γυμνάσιο. Τα φετινά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη διαρροή μαθητών της Α’ γυμνασίου, αφού μόλις το 83% των 12χρονων φοιτά, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του 2005-6 το ποσοστό αυτό ήταν 99%. Στη Β’ γυμνασίου φοιτά το 85% των 13χρονων, ενώ με τα παλιά στοιχεία φοιτούσε το 99%. Στην Γ’ τάξη φοιτά το 86% των 14χρονων, ενώ σύμφωνα με τα προηγούμενα στοιχεία φοιτούσε το 99%. Τέλος, στην Α’ λυκείου φοιτά το 90% των 15χρονων, ενώ στα προηγούμενα στοιχεία το 99%.

Πηγή: TV Χωρίς Σύνορα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ