Οδηγίες για εγγραφές από το Υπουργείο Παιδείας

Από neolaia.gr Team 1 Σεπτεμβρίου 2009

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα τμήματα και τις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο και από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), καθώς και των αποφοίτων του Β΄ κύκλου των ΤΕΕ και κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), που εισήχθησαν στα ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 θα γίνουν ως εξής:

Από 16 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2009 για όσους εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Ειδικά οι εισαχθέντες στο Β΄εξάμηνο των ΤΕΙ, αν δεν εγγραφούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορούν να εγγραφούν μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2010. Αν, όμως, ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για μετεγγραφή θα πρέπει οπωσδήποτε να εγγραφούν στο τμήμα της επιτυχίας τους από 16 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2009.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες, ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Αίτηση για εγγραφή.

-Τίτλο απόλυσης, δηλαδή απολυτήριο, ή πτυχίο, ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης, ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο, ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.