Οδηγίες για τη συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου

Από neolaia.gr Team 6 Ιουλίου 2009

mixanografiko

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, οι υποψήφιοι που έχουν περάσει το όριο του 10 ή συγκέντρωσαν τουλάχιστον 10.000 μόρια κατοχυρώνουν δικαίωμα εισαγωγής σε ΑΕΙ και πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Το μηχανογραφικό δελτίο είναι η αίτηση του ενδιαφερομένου για να εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Με το μηχανογραφικό δελτίο ο υποψήφιος δηλώνει κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις του για τις σχολές και τα τμήματα που επιθυμεί να εισαχθεί. Μαζί με την αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει:

• Αντίγραφο του απολυτηρίου του από το λύκειο.
• Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πριν από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων – μηχανογραφικών δελτίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τα Ενιαία Λύκεια υπόδειγμα μηχανογραφικού δελτίου αντίστοιχο με αυτό που παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά, προκειμένου να το μελετήσουν με ηρεμία και άνεση χρόνου, να καταλήξουν στις επιλογές τους, να τις σημειώσουν πάνω σε αυτό και προσερχόμενοι στην επιτροπή να τις υποδείξουν στον εντεταλμένο για την ηλεκτρονική παραλαβή υπάλληλο.

Ενημέρωση
Παράλληλα, ιδιαίτερα αναγκαία κρίνεται και η ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο και τις επαγγελματικές προοπτικές των σχολών που επιθυμούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι από τους ειδικούς συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει στο μηχανογραφικό δελτίο όσες σχολές επιθυμεί, ακόμη και όλες από αυτές που περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο το πολύ από τα πέντε Επιστημονικά Πεδία.

Σειρά προτιμήσεων
Αναμφίβολα, κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή για την οποία δεν εκδήλωσε προτίμηση. Η σειρά των προτιμήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία του υποψηφίου και όχι να προσδιορίζεται από την πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία του, σύμφωνα με τις περσινές βάσεις, γιατί αν με το σύνολο των μορίων του ο υποψήφιος εισάγεται σε περισσότερες από μία σχολές από αυτές που έχει δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθεί σε αυτή που έχει δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει, με όποια σειρά επιθυμεί, τις σχολές ανεξάρτητα από το Επιστημονικό Πεδίο που περιλαμβάνονται. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι επιλέγει σχολές από το 2ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, μπορεί να δηλώνει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ του 4ου Επιστημονικού Πεδίου ως πρώτη προτίμηση σημειώνοντας την ένδειξη 1 στο αντίστοιχο τετραγωνάκι, ως δεύτερη προτίμηση με την ένδειξη 2 το Τμήμα Μαθηματικών Αθήνας του 2ου Επιστημονικού Πεδίου, ως τρίτη προτίμηση με την ένδειξη 3 το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ του 4ου Επιστημονικού Πεδίου κ.ο.κ.

Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίμηση για σχολή η οποία περιλαμβάνεται και στα δύο Επιστημονικά Πεδία που επέλεξε, τη δηλώνει μόνο μία φορά από όποιο Επιστημονικό Πεδίο επιθυμεί. Επιπλέον, πρέπει να καταστεί αντικείμενο μεγάλης προσοχής η σωστή αρίθμηση των προτιμήσεων, η οποία πρέπει να είναι συνεχόμενη ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Δεν πρέπει, δηλαδή, να υπάρξουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησης.

Προκαταρκτικές εξετάσεις
Προκειμένου να καταστεί κάποιος υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να έχει κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τις Στρατιωτικές Σχολές ή το υπουργείο Δημόσιας Τάξης ή το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας κατά περίπτωση. Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική προκήρυξη.

Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει
Γενικότερα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια στον έλεγχο που πραγματοποιούν στο αντίγραφο του μηχανογραφικού τους δελτίου, αφού μετά την κατάθεσή του δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή, διόρθωση, τροποποίηση ή αντικατάστασή του.

Ταυτόχρονα, χρειάζεται να προσέξουν την προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, γιατί μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτό κανένα μηχανογραφικό δελτίο για οποιονδήποτε λόγο.

Η προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων θα αρχίσει από την Τετάρτη 1 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Άρθρο του www.look4studies.com με πληροφορίες από την εταιρία Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ