Οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία

Από neolaia.gr Team 27 Ιουνίου 2009

Στρατός - Μείωση Θητείας

Ισχύει από σήμερα η μείωση της θητείας στους εννέα μήνες για όσους υπηρετούν στο στρατό ξηράς. Η υπουργική απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και πλέον έχει ισχύ νόμου. Ναυτικό και αεροπορία η θητεία παραμένει ως έχει, στους 12 μήνες.

Αναλυτικά, ιδού πώς διαμορφώνεται η νέα χάρτα για τους στρατευμένους και τους αντιρρησίες συνείδησης.

Φαντάροι

Οι υπόχρεοι πλήρους θητείας θα παίρνουν απολυτήριο, αφού συμπληρώσουν υπηρεσία:

• 11 μηνών, όσοι κατατάχθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 30 Απριλίου 2009.
• 10 μηνών όσοι παρουσιάστηκαν στα κέντρα εκπαίδευσης από 1 Μαΐου 2009 και όσοι καταταχθούν μέχρι 31 Ιουλίου 2009.
• Εννέα μηνών όσοι θα καταταχθούν από 1 Αυγούστου 2009 και μετά.

Όσοι δικαιούνται μειωμένη θητεία εννέα μηνών θα απολυθούν σε οχτώ μήνες, εφόσον κατετάγησαν από την 1η Ιανουαρίου και μετά. Καμία μείωση δεν προβλέπεται για όσους μπήκαν στο στρατό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2008.

Δόκιμοι Εφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ)

Απολύονται έπειτα από υπηρεσία:

• 16 μηνών όσοι κατατάχθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 30 Απριλίου 2009.
• 15 μηνών, όσοι κατατάχθηκαν ή θα καταταγούν από 1 Μαΐου 2009 μέχρι 31 Ιουλίου 2009.
• 14 μηνών, όσοι θα καταταγούν από 1 Αυγούστου 2009 και μετά.
• Καμία μείωση δεν προβλέπεται για όσους κατατάχθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Αντιρρησίες συνείδησης

Όσοι εκπληρώνουν άοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση απολύονται έπειτα από υπηρεσία:

• 18 μηνών όσοι θα απολύονταν αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής υπηρεσίας 12 μηνών.
• 16 μηνών και 15 ημερών όσοι θα απολύονταν εάν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση 11 μηνών.
• 15 μηνών, όσοι θα απολύονταν εάν έκαναν ένοπλη θητεία 10 μηνών.
• 13 μηνών και 15 ημερών, όσοι θα έκαναν ένοπλη εννέα μηνών.
• 12 μηνών, όσων η ένοπλη θητεία αντιστοιχούσε σε διάρκεια οχτώ μηνών.
• Εννέα μηνών, όσοι αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση θα υπηρετούσαν έξι μήνες.
• Τεσσάρων μηνών και 15 ημερών, όσοι σε περίπτωση ένοπλης θητείας θα απολύονταν στους τρεις μήνες.

Εναλλακτική θητεία

Οι αντιρρησίες συνείδησης, που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, απολύονται μετά τη συμπλήρωση υπηρεσίας:

• 23 μηνών, όσοι θα απολύονταν αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση μετά τη συμπλήρωση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας 12 μηνών.
• 21 μηνών για όσους αντιστοιχούσε ένοπλη θητεία 11 μηνών.
• 19 μηνών σε όσους αντιστοιχούσε ένοπλη 10 μηνών. 17 μηνών, αν εκπλήρωναν ενόπλως θητεία εννέα μηνών.
• 15 μηνών, αντί ένοπλης οχτώ μηνών.
• 11 μηνών σε όσους αντιστοιχούσε ένοπλη έξι μηνών.
• Πέντε μηνών, όσοι θα απολύονταν αν εκπλήρωναν ένοπλη θητεία τριών μηνών.