Μέχρι 20/02 η υποβολή αίτησης για πανελλαδικές εξετάσεις!

Από nmpardakis 15 Φεβρουαρίου 2009

20 Φεβρουαρίου! Άμα θες να δώσεις πανελλαδικές εξετάσεις φέτος καλό θα είναι να θυμάσαι τη συγκεκριμένη ημερομηνία γιατί μέχρι τότε έχεις προθεσμία για να δηλώσεις τη συμμετοχή σου ώστε  να εισέλθεις στη τριτοβάθμια εκπαίδευση!

Πιο συγκεκριμένα, υπόχρεοι για την υποβολή της ανάλογης αίτησης-δήλωσης είναι:

-οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων

-οι απόφοιτοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων

-οι απόφοιτοι-κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου Γενικού Λυκείου που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων των ημερησίων Γενικών Λυκείων χωρίς νέα εξέταση για εισαγωγή στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και στα ΤΕΦΑΑ.

-οι μαθητές της τελευταίας τάξης Επαγγελματικών Λυκείων-ομάδας Β’

Από φέτος η αίτηση – δήλωση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.

Τα τέσσερα κατά περίπτωση έντυπα της αίτησης – δήλωσης έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του υπουργείου Παιδείας.

Ο υποψήφιος είτε από το διαδίκτυο, είτε από το λύκειό του μπορεί να προμηθεύεται την αίτηση – δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του, να συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα και με τις οδηγίες που αναγράφονται στην αίτηση – δήλωση και να προσέρχεται στο Λύκειο για την υποβολή της ηλεκτρονικά.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο μετά τις 20 Φεβρουαρίου δε θα γίνει δεκτή καμία υποβολή ή τροποποίηση της αίτησης – δήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδας β’) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που επιθυμούν να εξεταστούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει ως τις 20 Φεβρουαρίου να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.