ΚΕΠ για φοιτητές κοντά στην Πανεπιστημιούπολη

Από nmpardakis 31 Ιανουαρίου 2009

Όπως διαβάσαμε, στο φοιτητικό blog foititakos.gr, ένα νέο ΚΕΠ ιδρύεται κοντά στην Πανεπιστημιούπολη, με σκοπό να εξυπηρετεί τους φοιτητές του Πολυτεχνείου, αλλά και του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Το συγκεκριμένο ΚΕΠ, θα λειτουργεί όπως και όλα τα άλλα, με τη εξής διαφορά:  Θα συνεργάζεται με τις γραμματείες όλων των γύρω σχολών, με σκοπό να βοηθούν τους φοιτητές στα γραφειοκρατικά θέματα των σχολών τους!

Το νέο αυτό ΚΕΠ της πανεπιστημιούπολης, είναι το πέμπτο στην Αττική που θα λειτουργεί με τη ευθύνη της Υπερνομαρχίας Αθηνών & Πειραιώς, όπως είναι το ΚΕΠ Συντάγματος, όπου καθημερινά εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο 500 άτομα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ