Κήρυξε πτώχευση η Altec Telecoms | Χωρίς υπηρεσίες μερικές δημόσιες υπηρεσίες.

Από nmpardakis 18 Οκτωβρίου 2008

Κήρυξη πτώχευσης κατέθεσε χθες η Altec Telecoms, όπως τονίζει σε ανακοίνωση της, λόγω επαπειλούμενης οικονομικής αδυναμίας. Ωστόσο, η εταιρεία σκοπεύει άμεσα να υποβάλει στο πτωχευτικό δικαστήριο πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης, με στόχο τη διάσωση, την εξυγίανση και την καλύτερη αξιοποίησή της.

(Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Αύγουστο ο ΟΤΕ προχώρησε σε διακοπή κυκλωμάτων διασύνδεσης προς την Altec Telecoms, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρίας προς τον Οργανισμό.)

Κατόπιν των εξελίξεων χθες διακόπηκε η παροχή υπηρεσιών Ίντερνετ σε ελληνικά υπουργεία, φορείς και δημόσιες υπηρεσίες. Χωρίς σύνδεση έμειναν υπουργεία, φορείς και δημόσιες υπηρεσίες της χώρας εξαιτίας της διακοπής σύνδεσης της Altec Telecoms με το δίκτυο Seabone, λόγω τεχνικού προβλήματος ή ανεξόφλητων οφειλών. 😉

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προχώρησε στη λήψη προσωρινών μέτρων κατά της εταιρίας για τη μη συμμόρφωσή της με την αρχή της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών και τη μη τήρηση της υποχρέωσης διεκπεραίωσης αιτήσεων φορητότητας, δεδομένου ότι οι πελάτες της Altec αδυνατούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ η Altec καλείται να προβεί άμεσα σε αποδοχή όλων των αιτήσεων φορητότητας που υποβάλλονται νομίμως και οπωσδήποτε εντός της ιδίας ημέρας υποβολής των σχετικών αιτημάτων φορητότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ