Ποιά είναι η Torcaso Investments Limited;

Από neolaia.gr Team 23 Σεπτεμβρίου 2008

Το neolaia.gr πρώτο ξετυλίγει το κουβάρι της εταιρείας που αγόρασε από τον Γιώργο Βουλγαράκη το περίφημο ακίνητο στον πύργο των Αθηνών.

Η Torcaso Investments Limited συστήθηκε ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στις 03/08/1999 από το δικηγορικό γραφείο Άντης Τριανταφυλλίδης και Υιοί. Αρχικός μέτοχος ήταν η ΑΤS Trustees το οποίο ίσως να αποτελεί ένδειξη πως ο πραγματικός μέτοχος (beneficial owner) της εταιρείας ήταν άλλος. Οι κυπριακές εταιρείες για να επωφελούνται από το χαμηλό φορολογικό καθεστώς της Κύπρου, πρέπει να έχουν τυπικά την διεύθυνση και τον έλεγχο τους εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και επομένως συχνά διορίζονται ονομαστικοί διευθυντές (nominee directors) και κάποιο δικηγορικό ή λογιστικό (συνήθως) γραφείο αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες εγγεγραμμένου γραφείου και γραμματέα της εταιρείας. Στην Κύπρο επίσης είναι καθιερωμένη η ιδέα του εμπιστεύματος (trust) όπου κάποιος ονομαστικός μέτοχος (επίτροπος εμπιστεύματος ή trustee) κρατά τις μετοχές στο όνομα του προς όφελος άλλου (του πραγματικού ιδιοκτήτη ή beneficial owner).

Το 2004 η εταιρεία άλλαξε μέτοχο και από την ATS Trustees μεταβιβάσθηκαν όλες οι μετοχές της στον δικηγόρο Γιώργο Τριανταφυλλίδη, με διεύθυνση την ίδια με αυτή του δικηγορικού γραφείου. Εαν ο κ. Τριανταφυλλίδης είναι πραγματικός ιδιοκτήτης ή ονομαστικός μέτοχος της εταιρείας δεν το γνωρίζουμε και ως προς αυτό δεν παίρνουμε θέση, εμείς απλά αναφέρουμε τι αναγράφεται στα επίσημα αρχεία του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας…

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Torcaso Investments Limited, η οποία θυμίζουμε αγόρασε το ακίνητο αξίας 3 – 4 εκατομμυρίων ευρώ προς μόλις περίπου 80.000 Ευρώ (αν θυμάμαι καλά) είναι μόλις 1000 Ευρώ. Αυτό είναι εφικτό, εάν υπάρχουν σχετικές συμφωνίες και έγγραφα που να αποδεικνύουν που βρήκε η εταιρεία τα χρήματα για την αγορά (capital contribution / loan agreements κτλ). Τέλος, η εταιρεία μέχρι σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2008 δεν έχει καταθέσει οικονομικούς απολογισμούς (δηλαδή ετήσιες εκθέσεις) στον Έφορο Εταιρειών (όπως έχει υποχρέωση) από το 2004 και μετά…

[Ηλίας Τ.]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ