Η Κύπρος και η Μαλτα στην ευρωζώνη!

Από nmpardakis 1 Ιανουαρίου 2008

H Κύπρος και η Μάλτα είναι οι δύο νέες χώρες που εισήλθαν στην ζώνη του ευρώ. Οι δύο μεσογειακές νήσοι γίνονται πλέον η 14η κι η 15η χώρα, αντίστοιχα, που μετέχουν στην Ευρωζώνη (ένα σύμπλεγμα χωρών με συνολικό πληθυσμό 318 εκατ. κατοίκων). Επίσης το 2009 αναμένεται να ενταχθεί στο ευρώ κι η Σλοβενία. Με 800.000 κατοίκους η Κύπρος και 400.000 η Μάλτα αποτελούν την μικρότερη παρουσία στην Ευρωζώνη, καθώς αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,17% και το 0,06% του ΑΕΠ της. Για το λόγο αυτό, για την ένταξή τους τυπώθηκαν πάνω από 100 εκατ. χαρτονομίσματα αξίας σε ευρώ και κόπηκαν πάνω από 500 εκατ. νομίσματα.

[via]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ