Χωρίς προβλήματα οι εξετάσεις και σήμερα Σαββατο…

Από nmpardakis 26 Μαΐου 2007

 

Χωρίς πρόβλημα συνεχίστηκα οι Πανελλήνιες και σήμερα Σάββατο. Οι υποψήφιοι διαγωνίστηκαν στην Ιστορία, στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, στη Βιολογία και στη Χημεία. Οι μαθητές είπαν ότι σε όλα τα μαθήματα οι διατυπώσεις ήταν σαφείς και τα ερωτήματα κατανοητά.Στην Ιστορία ιδιαίτερα, οι υποψήφιοι τόνισαν ότι τα θέματα δεν ήταν μεν αναμενόμενα αλλά είχαν σαφήνεια και δεν υπήρξαν προβλήματα στις διατυπώσεις.

 

Τα θέματα:
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 26-05-07

Χημεία – Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 26-05-07

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης 26-05-07

Αρχές Οργάνωσης – Διοίκησης Τεχνολ. Κατεύθυνσης 26-05-07

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ