Στοά Βιβλίου.

Από neolaia.gr Team 26 Απριλίου 2007

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Στοάς του βιβλίου. Νέος κύκλος Μαϊος – Ιούνιος 2007.

[…] Μετά την εκπληκτική επιτυχία τού πρώτου κύκλου μαθημάτων (ενδιαφέρθηκαν περί τις 2.000 άτομα) με κύριο άξονα τις ανθρωπιστικές σπουδές (γλώσσα, τέχνη, λογοτεχνία, θέατρο και φιλοσοφία) ξεκινάει νέος κύκλος 5 σειρών, καθεμιά εκ των οποίων θα περιλαμβάνει από 5 μαθήματα, καταλλήλως σχεδιασμένα να προσελκύουν το ενδιαφέρον και τού μη ειδικού που θέλει να εμβαθύνει σε θέματα περιβάλλοντος, μουσικής, τέχνης κ.λπ.
Θα υπάρξουν σειρές διαφόρων γνωστικών αντικειμένων που θα διδαχθούν σε κύκλους κατανεμημένους σε 5 μαθήματα ο καθένας, διαρκείας 5 εβδομάδων, από ένα διδακτικό δίωρο κατά εβδομάδα.
Για να επιτευχθεί ο στόχος των μαθημάτων αυτών, που είναι μια σφαιρική ενημέρωση για κάθε αντικείμενο ή θεματική ενότητα, έχει αποφευχθεί ο τύπος των ελεύθερων διαλέξεων και έχει αντ’ αυτού προτιμηθεί ο τύπος των μαθημάτων, η κανονική παρακολούθηση σε τουλάχιστον 4 από τα 5 μαθήματα, η οποία και θα οδηγεί στη λήψη «Βεβαιώσεως παρακολούθησης» για όσους το επιθυμούν. Η επιλογή των ενδιαφερομένων κατά αντικείμενο, λόγω τού περιορισμένου χώρου και για καλύτερη απόδοση, θα γίνεται μέσω δηλώσεων ενδιαφέροντος που θα υποβάλλονται για κάθε αντικείμενο στη Στοά τού Βιβλίου. Η καθιέρωση συμβολικής οικονομικής συνεισφοράς των συμμετεχόντων αποσκοπεί στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας τού Προγράμματος.
Ευελπιστούμε ότι τα μορφωτικά αυτά μαθήματα τής Στοάς τού Βιβλίου θα πληρώσουν ανάγκες, τις οποίες δεν έχουν μπορέσει να καλύψουν μέχρι σήμερα διαφόρων εκπαιδευτικών επιπέδων Ιδρύματα, μολονότι είναι προφανής η ανάγκη και πιεστική η ζήτηση για μια τέτοια μορφωτική προσφορά. Ό,τι προέχει και ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί από αυτό το πρόγραμμα τής Στοάς τού Βιβλίου είναι να υπάρξει ποιότητα στη μορφωτική στάθμη των μαθημάτων και ελευθερία στην πρόσβαση σε αυτά.

Καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης
Περισσότερα ΕΔΩ ….

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ