ΟΑΕΔ


Όλα τα νέα για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ: Όλες οι πληροφορίες για τα προγράμματα ΛΑΕΚ που ξεκινούν!

Το πρόγραμμα υλοποιείται από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1-25 εργαζόμενους.