Δες όλα τα άρθρα Ρεφορμιστής, κομφορμιστής, ολίγον λούμπεν, σινεφίλ, παναθηναϊκός από επιλογή και κατά τα λοιπά Old Yellow Bricks.

Ιατρική Σχολή | ΑΠΘ

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου.

Προπτυχιακές Σπουδές

Υποχρεωτικά Μαθήματα

1ο Εξάμηνο:
Ιατρική Βιολογία, Ιατρική Φυσική, Ιατρική Στατιστική, Ιστορία Ιατρικής, Πληροφορική Η/Υ, Χημεία, Ξένη Γλώσσα

2ο Εξάμηνο:
Ανατομική Του Ανθρώπου Ι, Γενετική, Βιοχημεία Ι, Γενική Φυσιολογία, Ξένη Γλώσσα

3ο Εξάμηνο:
Βιοχημεία ΙΙ, Ανατομική ΙΙ, Φυσιολογία Ι, Ιστολογία-Εμβρυολογία Ι, Ξένη Γλώσσα

4ο Εξάμηνο:
Φυσιολογία ΙΙ, Φαρμακολογία Ι, Ιστολογία-Εμβρυολογία ΙΙ, Ανατομική ΙΙΙ, Ξένη Γλώσσα

5ο Εξάμηνο:
Γεική Παθολογική-Ανατομική, Ιατρική Μικροβιολογία-Ανοσιολογία Ι, Υγιεινή-Δημόσια Υγεία, Φαρμακολογία ΙΙ

6ο Εξάμηνο:
Προπαιδευτική Εσωτερική Παθολογία Προπαιδευτική Χειρουργική, Ειδική Παθολογική- Ανατομική Ι, Ιατρική Μικροβιολογία.-Ανοσολογία ΙΙ, Κοινωνική Ιατρική

7ο Εξάμηνο:
Χειρουργική, Αναισθησιολογία, Ουρολογία, Ορθοπεδική, Ιατροδικαστική-Τοξικολογία
Ειδική Παθολογική Ανατομική ΙΙ

8ο Εξάμηνο:
Νευρολογία, Ωτορινολαρυγγολογία, Ψυχιατρική, Απεικονιστική Διαγνωστική

9ο Εξάμηνο:
Εσωτερική Παθολογία, Δερματολογία, Πνευμονολογία, Οφθαλμολογία

10ο Εξάμηνο:
Νευροχειρουργική, Παιδιατρική, Παιδοχειρουργική, Γυναικολογία- Μαιευτική, Καρδιολογία

11ο Εξάμηνο:
Κλινική Ασκηση Χειρουργικής, Κλινική Ασκηση Μαιευτικής-Γυναικολογίας,
Κλινική Ασκηση Παιδιατρικής

12ο Εξάμηνο:
Κλινική Ασκηση Παθολογίας, Κλινική Ασκηση Νευρολογίας-Ψυχιατρικής

Μαθήματα Επιλογής

1ο Εξάμηνο:
Ιατρική Νομολογία-Δεοντολογία, Εισαγωγή Στην Βιοϊατρικη Τεχνολογία

2ο Εξάμηνο:
Ιατρική Ψυχολογία, Ιατρική Πληροφορική

3ο Εξάμηνο:
Ψυχοβιολογία Συμπεριφοράς

4ο Εξάμηνο:
Λειτουργική Ανατομική, Κλινική Βιοχημεία, Κλινική Εμβρυολογία

5ο Εξάμηνο:
Εφαρμοσμένη Φυσιολογία, Βιοχημεία & Φυσιολογία Ασκησης, Παιδοψυχιατρική

6ο Εξάμηνο:
Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

7ο Εξάμηνο:
Επείγουσα Ιατρική στην Παθολογία, Ακτινοθεραπευτική, Κλινική Φαρμακολογία, Εντατική
Θεραπεία-Ανάνηψη

8ο Εξάμηνο:
Κλινική Μικροβιολογία, Ιατρική Εργασίας, Νευροφυσιολογια -Κλινικές Εφαρμογές

9ο Εξάμηνο:
Γεροντολογία-Γηριατρική, Τροπική Ιατρική, Υπερηχογραφία, Εφαρμογές Πυρ. Ιατρικής, Διαταραχές Επικοινωνίας, Αγγειοχειρουργική, Πλαστική Χειρουργική

10ο Εξάμηνο:
Παιδιατρική Νευρολογία, Αναπτυξιακή Παιδιατρική, Συμβουλευτική Γενετική, Επείγουσα Νευροχειρουργική, Χειρουργική Μεταμοσχεύσεων, Καρδιοχειρουργική, Κοινωνική Παιδιατρική, Νεολογία, Εφαρμοσμένη Οφθαλμιατρική, Παιδιατρική Καρδιολογία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της Ιατρικής Πληροφορικής (Διατμηματικό)

1. α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στους εξής τομείς της Ιατρικής Πληροφορικής:
2. 1) Διαχείριση Ιατρικής Πληροφορίας
3. 2) Βιοϊατρική Τεχνολογία
4. 3) Ιατρική Τηλεματική
5. β) Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Ιατρική Πληροφορική

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΠΜΣΙ) «ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ»

Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. (ΠΜΣΙ) διαρκεί 4 εξάμηνα. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία σε μία από τις παρακάτω 3 κατευθύνσεις:

1.  Κλινικής Ιατρικής Έρευνας
2.  Βασικής Ιατρικής Έρευνας
3.  Κοινωνικής Ιατρικής Έρευνας

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.

Φορτώνει το επόμενο άρθρο 20 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης!